Jdi na obsah Jdi na menu

Jako většina příběhů i ten můj začal poměrně slibně. Emigrovala jsem do slunné Austrálie, zamilovala se do jógy a vegetariánství. Studovala jsem, kouřila marihuanu, milovala, plavala a nasávala krásné energie Matky Země. Ze všech možností jsem se nakonec věnovala aroma masážím a terapiím.
Po šesti letech poměrně divokého života na mě větroplacha dolehl stesk a smutek po rodné hroudě. Tak jsem se vrátila do svobodné Země České. Pokračovala jsem ve své započaté práci s lidmi jako terapeut, vedla hodiny jógy, pořádala meditační kurzy a nakonec také odjela meditovat do Ramanašrámu v Jižní Indii. Nemít v Praze lásku asi bych se nevrátila. Život v těle zešedl vedle nekonečných prožitků Jednoty.
Měla jsem pocit, že jsem našla, co jsem vždy hledala, Boha, Lásku Vesmíru, Pravdu, Uvědomění a to vše v sobě samé. Vše jsem měla uvnitř sebe jako vzácný třpytivý drahokam. Už jsem po ničem netoužila a nic nechtěla.
Po nějaké době měl příběh, jak už to tak bývá, dramatický zvrat. Rakovina prsu, vzácný druh agresivního tumoru. Všechny zahraniční statistiky se shodovaly, že chemoterapie a ozařování jsou, v tomto případě, neúčinné. Nicméně jsem je odmítla až po první dávce.
Uvědomila jsem si, jaká pýcha byla podcenit život v těle. Jaké drzé alibi ke zpronevěře života. Chtěla jsem ŽÍT!!
Má Kamarádka, skvělá čínská terapeutka mě nasměrovala k makrobiotice a k čínským léčivým houbám. Stal se ze mě ze dne na den makrobiotický vegan. Velmi snadno a samo. Má přítelkyně se chopila aktivity a přišla s nápadem otevřít si makrobioticko-veganský obchod se zdravou výživou. S poradenstvím, mini kurzíky vaření a s meditacemi. A tak se narodila Cesmína.bio (Londýnská 43, Praha 2). Poznatky, které se začaly objevovat, byly neuvěřitelné. Objevovala jsem pravdu o stravování, o tom jak jsou vědecké týmy financovány farmaceutickými korporacemi. O tom, kolika jedincům makrobiotika zachránila život ve chvíli, kdy vše ostatní ztroskotalo, o lékařských statistikách, které jsou relativní. Nevylévám s vaničkou i dítě. Vím, že medicína je krásná čistá věda, pokud je ve správných rukách, ale její možnosti jsou omezené. Stejně jako člověk není jen soubor kostí a buněk, ale i krásnou energetickou souhrou vesmíru.
Objevovala jsem pravdy o lidském potenciálu v těle, síle myšlenky a víře. O tom, že samoléčebné schopnosti má každý z nás, že jsme tvůrci svého života a že duchovnost, které jsme se učily, po mnoho inkarnací je třeba vnést do hmoty. Není to snadný úkol, ale máme nástroje, které jsou nám volně k dispozici. Jedním z nich je právě makrobioticko-veganský systém stravování. Vneseme do našeho božského těla vše potřebné a nezaneseme energetické kanály cukrem a živočišnými bílkovinami. Tělo je pak připraveno na zduchovnění, na příjem radostných signálů světla a lásky.   

Díky nemoci jsem se otevřela poznání, že Jednota není někde „tam“, je zde a v tuto chvíli. Je v nás, v našem těle a je na nás zdali jí dáme šanci se projevit.

 

 

 

Je to již 6 let, kdy mě diagnóza agresivního nádoru prsu změnila život, vnímání a pohled na mě samou, svět a vesmír vůbec. Jsem zdravá, i když pod stálým dohledem onkologa. Nemám jedno prso a připadám si jak bojovná amazonka, kterou jsem v minulém životě byla.

Mé tělo se však změnilo a jeho signály, kdy mne přinutí více odpočívat, se stále objevují. Nikdo mne nepřipravil na to co se děje potom, když se uzdravím. Nikde se nepíše co se stavy strachu a náhlých stavů únavy. Jak se má rakovinář  vrátit do „normálního života“, když jeho život už nikdy nebude „normální“. Připadám si jako voják, který se vrátil z bitvy. Tolik utrpení, bolesti a smrti co jsem viděla v onkologických čekárnách. Také naděje a víry těch, kteří chtěli přežít. Je mnoho knih o tom, jak alternativně přistoupit k léčbě této novodobé chřipky, ale žádné, které nám pomohou zvládnout energetické a emocionální stopy, které jsou hluboké. Navíc komu o tom mohu vyprávět?!

Věnovala jsem se onkologicky nemocným lidem i před svým onemocněním. Až dnes však vím, jak je to obtížné plně pochopit stavy nemocného nebo uzdravujícího se, pokud sama nemám tu zkušenost.  Tiché otázky, které si klade člověk v remisi pocházení z jiné roviny vnímání světa.

Pochopila jsem, že k léčení rakoviny a jiným nemocem je třeba přistoupit ve třech rovinách.  Každá má svůj 33% podíl na léčení.

Hmotné - tedy léčení těla

Duševní – léčení podvědomých destruktivních vzorců, které jsou potlačené  a

Duchovní – pochopení, že já jsem léčitel a já sám mám duchovní schopnost buněčného léčení.

O léčení těla bylo zdokumentováno mnoho. Chemoterapie, ozařování, léky…o tom zde mluvit nechci. Léčení těla je nepochybně součástí stravovacího systému a pohybu. Zaručené metody, které jsou na internetu, nedoporučuji. Dokonce i půsty a pití šťáv jsou často rizikové.

Léčení duše je stále v naší společnosti v plenkách a to hlavně ve spojení se závažnými nemocemi.  Nemluvím zde pouze o rakovině, ale také o autoimunitních onemocnění, onemocnění nervového systému a jiných, které spadají do kategorie vzniku z neznámých příčin. Podvědomé vzorce vznikají nejčastěji v období prenatálním až do 5-6ti let věku dítěte. Mozek není zatím schopen odlišit dobré od špatného, spravedlivé od nesmyslného, vhodné od nevhodného. Přejímáme proto vzorce od matky a prostředí, ve kterém se pohybujeme bez filtru našeho rozumu, a ty se ukládají do podvědomí.  Prostředí, tedy vytváří naši emoční základnu pro život. V 90% ovlivňuje později naše dospělé chování a většina destruktivních informací pracuje skrytě, latentně, zato však velmi usilovně. Často ani nemusíme vynakládat vytěsňovací úsilí, neboť o těchto vzorcích vůbec nevíme.

Až do chvíle, kdy přijde nemoc, psychické zhroucení nebo obtížné okolnosti. Pak je třeba vždy reagovat co nejrychleji. Najít vhodného terapeuta, seminář, knihu a pustit se do objevování sebe sama, našich skrytých vzorců chování. Narazíme často na odpor našeho okolí a přátel a celé léčení je tak mnohem obtížnější. Hledáme nové přátele, kteří nám rozumějí, nové podmínky pro nový život.   Začali jsme se pohybovat v „alternativních vodách“ a dej si pozor na šarlatány! Já osobně věřím, že i mnoho šarlatánů posune jedince vpřed, protože tato zkušenost nás už navždy naučí rozeznat zrno od plev. Na cestě k rovnováze, tedy zdraví těla je nezbytné uzdravit naši duši, naše vnitřní dítě, vnitřní ženu, vnitřního muže. Je třeba projít analýzou duše a podvědomé vzorce nejprve změnit na vědomé, prožít strach a bolest, abychom pak mohli vzorce destruktivní změnit v konstruktivní a léčit tak naše tělo.  Z toho všeho vyplývá poznání, že onemocnění těla pramení z onemocnění duše. Možná by stálo za to vytvářet společnost, kde k destruktivním podvědomím vzorcům dochází co nejméně, k vědomému mateřství a otcovství a také se věnovat práci s psyché intenzivně od dětství, ve školách a ve státních institucích a zlegalizovat naši krásnou duševní existenci.

Léčení ducha neexistuje, neboť duch je dokonalý. O co se jedná v pohledu léčení těla v souvislosti s duchovní rovinou je, otevření se duchovnímu poznání.  Poznání, že Láska, které bylo a je pořád tak málo, je ve mně, že má mysl je mocný nástroj, který umí komunikovat s buňkami a ovlivňovat DNA. Duchovní terapie je nástrojem nejúčinnějším, ale zatím bohužel nejméně rozvinutým, neboť to jsou vody v naší společnosti velmi hluboké a vzdálené. Nemluvím zde vůbec o náboženství, které nás sice učí víře, která je součástí duchovního poznání, ale víře v něco co je někde tam venku a sebere tak hledajícímu schopnost poznání, že Bůh je ve mně stejně jako Láska. S vírou a rozvojem duchovních schopností přichází také velmi důležitý motor zodpovědnosti za to, co cítím a myslím, neboť to vytváří mou realitu. Já jsem tvůrcem sebe sama, své reality a také, bohužel své nemoci, což je na druhé straně dobrá zpráva, protože co jsem já stvořil, to mohu také já vyléčit. Rozvoj duchovního léčení je absolutní nutností pro současnou společnost. Víme, že chemoterapie nefungují, viry mutují a léky přesouvají nemoci do jiných částí těla. Je třeba vědět, že člověk byl stvořen, dost možná sám sebou, aby z ducha vzešel a opět se k němu vrátil. Stvořen ke zduchovnění hmoty, k uvědomění, že hmota ač vypadá tak pevně, je energií ducha. Je jen velmi málo terapeutů, kteří se věnují léčení hmoty na všech třech rovinách. A možná je to správné a my tak musíme objevit své schopnosti sami a být živoucím příkladem, proto aby bylo zřejmé, že co dokáže jeden člověk, může dokázat každý. Kolektivní Vědomí dostane informaci, kterou šíří nezadržitelně celou planetou a lidstvo se stává tím, čím ve své podstatě je stále. Duchovní entitou v hmotném těle, skrze, které může vytvořit něco nádherného, harmonického a zdravého.

 Ve své terapeutické praxi předávám nejen poznání své, ale poznatky mých klientů, čerpám ze zpětných vazeb na cestě každého. Neexistuje jeden systém, který je TEN SPRÁVNÝ. To co u člověka hledám, jsou dveře, které je třeba otevřít a vstoupit tam, kde jsou ukryté poklady poznání. Předávám návody, jak hledat, jak prožít a kam vstoupit. Každý však musí zůstat sám sobě léčitelem, najít co bylo ztraceno a uzdravit co bylo nemocné.    Markéta

 

E: anima333@seznam.cz

M: 777 606 265

Praxe a vzdělání (CV)

Markéta Sulánská 18.2.1965

 Československo/Praha – ukončené střední vzdělání Oděvní průmyslová škola (1985)
 
Australia - Education:
Perth – English for Further Studies Perth College (1988-1989)
Sydney -  Sydney Institute Randwick College (1989-1991)
-          HSC Study TAFE Statement
-          Small Bussiness Management (City Campus)
 
NSW School of Massage (1991)
-     Swedish Massage
-   Joga                                                                               
 
Therapeutic practice:
Salus Body Care Clinic Woollahra – Aromatherapy Massage, Manual Lymphatic Drainage - after plastic surgery treatments. (1992)
           
Natural Healing Clinic Randwick – Aromatherapy Massage, Body and Mind Counseling (1992-1994)
 
 
Česká Republika
OSVČ - Kavárna Medúza Vinohrady (1995-2002)
 
Vzdělání:
Hlubinná Regresní Terapie – 1-3 Milly Nowak (1995 -1997)
Reiki 1,2 – International Association of Reiki ThDr.Mari Hall (1995 -1996)
Hlubinná Abreaktivní Psychoterapie Andreje Dragomireckého(1997-1998)
Astropsychologie Rudolf Starý (2001-2002)
Aromaterapeutická masáž (1998)
Antimigrenózní masáž (1998)
Reflexní terapie(2002)
Rekvalifikace – obor Masér – praxe lázně Mšené (2002 - 2003)
Shakti Joga (2002 - 2009)
Intenzivní meditační praxe Atmavičára Ramana Maharšhiho:
  -     Morávka, Jiří Vacek (2003 - 2006)                                                                                      
 -   Ramanašram Indie (2005)
Terapeutická praxe:
-          Klinika Aromaterapie Ostrovní (1998)
-          Studio Alfa-Omega Bělehradská (2001 - 2007), regresní terapie, astropsychologie, aromaterapie, masáže,shakti joga,meditace.
-          Studio Alfa-Omega Polská (2007 - 2009), regresní terapie, astropsychologie, aromaterapie, masáže, shakti joga, meditace.
Lektor Shakti Jógy a Meditace:    2002 - 2009