Jdi na obsah Jdi na menu

Z deníku

Indie, Ramanasram 20.8.2005

... posvátné Ticho probouzejícího dne ... ještě je tma, ale obloha slibuje úsvit ... brahmíni se scházejí ke zpěvu svých ranních véd ... Ašrám je prázdný kromě svatého muže, který nikdy neodchází, jakoby s mramorem v podlaze srostl ... Bhagavanova Láska je všudypřítomná ... Ticho za védami ... Ticho za vším ... Věčné nekonečné Vědomí JÁ ... a z toho Ticha je svět barevným divadlem a naše těla herci .... jak jednoduché ... .  

 


TERAPEUTICKÁ PRAXE:

Pátek, sobota – studio Alfa&Omega, Polská 46, Praha 2 - Vinohrady

Příčinná psychoterapie (regresní)

Vztahy

Onkologická onemocnění

Psychospirituální krize, projevy Kundaliní

Duchovní poradenství

Smrt a úmrtní řetězce

Čakry a práce s energií – cesta poznání

Tvoření vlastní reality

 

Na konzultaci je třeba se objednat na tel. 777606265.

 

srdce.jpg

Mlčící semináře Vippassana ve Špindlerově Mlýně, vždy na jaře a na podzim. 

Termíny jsou zveřejňovány průběžně. Malé skupiny. Rezervace nutná. 

 

 


 

O MILUJÍCÍ LASKAVOSTI

(publikováno v časopise JÓGADNES)

bonsai.jpg

 

V tibetském buddhismu se laskavost vyjadřuje představou probuzeného Srdce. Během života nahlížíme do svého nitra a kritickým okem hodnotíme, kdo jsme a jak daleko jsme došli. Snažíme se být upřímní a pravdivý.  Samotná upřímnost je však málo. S ní často vstupuje do hry neoblomnost a tvrdost. Hodnotíme sebe i druhé ve jménu pravdy, ale naše Srdce je prázdné. 

Proto je třeba rozvíjet otevřenost Srdce a pravdu nahlížet očima soucitu a úcty. Úcty k tomu co vidíme, ať to vypadá jakkoliv.

Proto je třeba rozvíjet milující laskavost, která zjemní tvrdé hrany toho, jak vidíme sebe a druhé. Pokud otevřeme své Srdce soucitu, změníme sebe i svět kolem nás. Soucitné chování je nejpokročilejší jógovou praxí. Ukazuje na stupeň naší touhy po všeobjímající Lásce Vesmíru.

Nejprve je důležité učit se být laskaví sami k sobě, ke svým chybám a nedokonalostem. Být laskaví ke svému tělu a emocím. Respektovat sebe se vším co nám život přinesl. Poté se změní i vnímání všeho okolo nás. Naše Srdce se otevře a milující laskavost se stane součástí našeho života. Vždyť slovo LASKAVOST je tvořeno ze slova LÁSKA.

 

Když odhalíme Buddhu v sobě, pochopíme, že každý je Buddha. Zjistíme, že všechno je probuzené a všichni jsou probuzení. Všechno je stejně vzácné a neposkvrněné a dobré a všichni jsou stejně vzácní, neposkvrnění a dobří. Když se na myšlenky a emoce díváme s humorem a otevřeností, díváme se stejně i na celý vesmír.                            Pema Čhondron

 

 


ROK 2016              

 

Z duchovního pohledu rozvoje lidstva na této planetě je rok 2016 období k dalšímu zdokonalování práce duha_clanek.jpg

s myslí a plného uvědomění, že mysl je zcela neuvěřitelný nástroj k vytváření svobody vnitřní i vnější.

V loňském roce jsme se naučili mysl uchopit a odosobnit se od projevů, které vytváří strach a vnitřní rozervanost. Uvědomujeme si lépe naše projekce a přenosy, nehledáme chyby venku, ale uvnitř nás samých a umíme změnit stav naší mysli, abychom dosáhli změny vnější.

Masivně probíhají individuální transformace, psychospirituální krize a duchovní otevření ve smyslu nabývání svobody, radosti a lásky.

Velkým letošním tématem je tedy Svoboda a Osvobození.

To, co je zcela nezbytné chápat, je zákon přitažlivosti. Co vysílám, to dostávám. Tento zákon platí ve všech dimenzích známého a neznámého Vesmíru a zajišťuje tak rovnováhu a to, co člověk vnímá jako Spravedlnost.

Dalším nezbytným postojem naší mysli je, že Vesmír reaguje na vibrace, které vysílám, tedy na emoce, které cítíme a ne na realitu, ve které žijeme.  Cestovaní po nejrůznějších realitách vesmíru, je schopností, kterou má každý jedinec na této planetě. Každý z nás si může vytvořit virtuální realitu, nejprve ve své mysli, vibrovat s ní a tím zákon přitažlivosti dodá její zhmotnění. A to je to známé Tvoření Vlastní Reality. Samozřejmým předpokladem je však právě pochopení naší mysli jako nástroje k tvoření a využití vibrační síly emocí k realizaci tvořeného.

Buddhisté jistě namítnou, že je to vytváření pouze další iluze, která neexistuje a pochopitelně, mají pravdu. Ale k čemu by pak život hmotný i jemnohmotný byl? Proč byl stvořen a kdo ho stvořil? Podle mého názoru tvoření je prostě vnášení boží jiskry do stvořeného. Je to zábava a radost Shakti! Zvláště pokud si uvědomujeme pomíjivost stvořeného a nevýslovnou Lásku ducha. Tvoření je o Svobodě, o tom, že pokud prozříme a pochopíme, jak pracuje naše mysl a naše vibrace, když prožíváme Lásku Vesmíru a víme, že jsme to my, kdo je Láskou, pak Pomíjivost a Prázdnota jsou také součástí Stvořeného. Osvícení a Láska není pouze stav mysli lidské, je to stav Mysli Univerzální, Světlo Rigpy a věčná Blaženost.

Svoboda není stav vnější, ale vnitřní. Uvnitř nás je nezměrné a nekonečné Vědomí Já Jsem, uvnitř nás je Láska a my jsme touto Jednotou všeho. Tento stav je přirozeností každého člověka, který sebe vnímá jako multidimenzionální duchovní bytost bez omezení.

Tak, jako se umíme v mysli pohybovat ve vzpomínkách a vracet do našich emocí, které se staly dávno, stejným způsobem můžeme tuto minulost měnit. Není míněna změna hmotná, ale emoční, vibrační. Změníme dramatický příběh ve své mysli za svobodný a tím dochází ke změně emočního nastavení v současnosti. Je to stejné jako tvoření budoucnosti.  Pokud takto pracujeme, zcela samovolně dojde k prolínání všeho a my prožíváme vše jako Přítomný okamžik Já!! Vše se nachází ve mně teď, v tomto okamžiku!

V roce 2016 tedy dále rozvíjíme náš duchovní potenciál nabývání vnitřní Svobody a cestujeme časem. Měníme svou emoční minulost a vytváříme radostný Přítomný okamžik, ze kterého vzniká radostná budoucnost!

Nechť je Váš vnitřní prostor plný Lásky a Svobody, neboť co je uvnitř je také vně. Svobodu dávám, svobodu dostávám…

 


 ObrazekTo, že jsme primárně duchovní bytosti bez začátku a konce, nesmí svádět ke špatným výkladům - nesmí vést k pohrdání hmotou ani k tomu, že bychom se ji snažili nějak zdiskreditovat." Clemens Kuby
 
 
 
 
cd-booklet-001.jpg
 

MEDITAČNÍ CD

MEDITACE ČAKER 0 - 13

VEDENÁ SLOVEM A HUDBOU