Jdi na obsah Jdi na menu

Z deníku

Indie, Ramanasram 20.8.2005

... posvátné Ticho probouzejícího dne ... ještě je tma, ale obloha slibuje úsvit ... brahmíni se scházejí ke zpěvu svých ranních véd ... Ašrám je prázdný kromě svatého muže, který nikdy neodchází, jakoby s mramorem v podlaze srostl ... Bhagavanova Láska je všudypřítomná ... Ticho za védami ... Ticho za vším ... Věčné nekonečné Vědomí JÁ ... a z toho Ticha je svět barevným divadlem a naše těla herci .... jak jednoduché ... .  

 


TERAPEUTICKÁ PRAXE:

Pátek, sobota – studio Alfa&Omega, Polská 46, Praha 2 - Vinohrady

Příčinná psychoterapie (regresní)

Archetypální psychologie (vnitřní dítě, anima, animus)

Homeopatie

Vztahy

Onkologická onemocnění

Psychospirituální krize, projevy Kundaliní

Duchovní poradenství, práce s myslí a emocemií

Smrt a úmrtní řetězce

Čakry a práce s energií – cesta poznání

Tvoření vlastní reality

 

Na konzultaci je třeba se objednat na tel. 777606265.

 

srdce.jpg

Mlčící semináře Vippassana ve Špindlerově Mlýně, vždy na jaře a na podzim. 

Termíny jsou zveřejňovány průběžně. Malé skupiny. Rezervace nutná. 

 

 


 

O MILUJÍCÍ LASKAVOSTI

(publikováno v časopise JÓGADNES)

bonsai.jpg

 

V tibetském buddhismu se laskavost vyjadřuje představou probuzeného Srdce. Během života nahlížíme do svého nitra a kritickým okem hodnotíme, kdo jsme a jak daleko jsme došli. Snažíme se být upřímní a pravdivý.  Samotná upřímnost je však málo. S ní často vstupuje do hry neoblomnost a tvrdost. Hodnotíme sebe i druhé ve jménu pravdy, ale naše Srdce je prázdné. 

Proto je třeba rozvíjet otevřenost Srdce a pravdu nahlížet očima soucitu a úcty. Úcty k tomu co vidíme, ať to vypadá jakkoliv.

Proto je třeba rozvíjet milující laskavost, která zjemní tvrdé hrany toho, jak vidíme sebe a druhé. Pokud otevřeme své Srdce soucitu, změníme sebe i svět kolem nás. Soucitné chování je nejpokročilejší jógovou praxí. Ukazuje na stupeň naší touhy po všeobjímající Lásce Vesmíru.

Nejprve je důležité učit se být laskaví sami k sobě, ke svým chybám a nedokonalostem. Být laskaví ke svému tělu a emocím. Respektovat sebe se vším co nám život přinesl. Poté se změní i vnímání všeho okolo nás. Naše Srdce se otevře a milující laskavost se stane součástí našeho života. Vždyť slovo LASKAVOST je tvořeno ze slova LÁSKA.

 

Když odhalíme Buddhu v sobě, pochopíme, že každý je Buddha. Zjistíme, že všechno je probuzené a všichni jsou probuzení. Všechno je stejně vzácné a neposkvrněné a dobré a všichni jsou stejně vzácní, neposkvrnění a dobří. Když se na myšlenky a emoce díváme s humorem a otevřeností, díváme se stejně i na celý vesmír.                            Pema Čhondron

 


ROK 2017

 

Sdílíme co jsme pochopili. Slovem materializujeme naše duchovní poznání ..

 

Energie roku 2017 nás má naučit Sdílet poznání jimiž jsme od roku 2012 prošli.

 

Brány našich srdcí se otevřely a mnozí prozřeli. Víme pevně, že život, který jsme si v tomto těle zvolily, chceme prožít v pravdě a laskavosti. Víme, že to, co vnitřně cítíme, zcela přesahuje naše fyzické tělo a touha našeho srdce nás stále více přibližuje k harmonii, toleranci, radosti a velikosti člověka jako bytosti duchovní. 

Nyní, skrze Slovo Sdílení vstoupí pravdy našeho poznání do hmoty, kde se materializují. Spojíme tak tělesné s duchovním a zjevíme náš smysl zrodit se na tuto planetu, v tomto fyzickém těle. 

 

Když jsme v roce 2012 uchopili naši vnitřní duchovní realitu, ukázali se možnosti naší cesty a my si zvolili. Destruktivní vzorce byly stejně silné jako ty konstruktivní a my měli možnost vybrat si směr. 

O rok později (2013) přišla období odevzdání a pokory a mohli jsme se zbavit nepotřebného ať už ve svém domově, mysli nebo emočního nastavení. Přestali jsme bojovat s věcmi, které nemůžeme změnit.

V roce 2014 jsme plně pochopili jak důležitá je upřímnost k sobě samému. Přiznali si své stíny a přestali obviňovat svět venku. Podvědomé se stalo vědomým a to, co spoutávalo se vyčistilo.

2015 byl rokem Mysli. Co je mysl? A kdo rozhodne o tom, na co budu myslet? Kdo je to Já a jak mohu použít mysl jako nástroj. Bez prozkoumání co je mysl a a kdo vlastně myslí, nemohu zcela prožít sebe jako nefyzickou existenci.

A pak se otevřel pramen poznání jež vytvořil řeku Svobody. Tato řeka v nás již nikdy nepřestane proudit neboť Empatie a Láska jsou její esencí.

 

Nyní je třeba Sdílet to, kdo jsme, jakým poznáním jsme prošli. Otevřít se a ukázat světu sami sebe, abychom nakonec došli k porozumění, že všichni jsme jedinou energií, obyvatelem vesmírným. Pokud jsou naše činy vědomé, všichni jsme spojeni jediným Zdrojem a tím je Láska.

 

Výňatky článků:

 

2012 - …pokud myslíme katastroficky, vytváříme tak v sobě katastrofický vesmír, do kterého přitahujeme katastrofické situace. Pokud myslíme a cítíme v Lásce a harmonii, žijeme ve vesmíru Lásky a také přitahujeme situace a lidi, kteří žijí vibračně stejně. Každým jednotlivcem se pole energie Světla a Lásky posiluje. Je zřejmé, že i rok 2012 bude tím, co si budeme myslet, že je. I kvantová fyzika říká, že není jen jeden vesmír, jedna realita. Máme svobodnou vůli si vybrat, jakou realitu a jaký vesmír si vytvoříme. Já za sebe volím Světlo a Lásku …

 

2013 - …hluboko v nás cítíme rozpínající pocit Vděčnosti. Vděčnosti, že JSME a že Jsme TVOŘIVÝM VĚDOMÍM JÁ. Umíme přijímat a oddat se, měnit i vytvářet. Jsme spojeni v Jednotě veškeré existence. Země dýchá stejným dechem jako Já a vše ve vesmíru. Každá planeta je tlukotem mého srdce. JSEM.

V tomto roce se odevzdáváme tvořivým silám vesmíru, které přinášejí vše, co rezonuje s energiemi v našich srdcích…

 

2014 - …v tomto roce bude každý jedinec konfrontován, se svými charakterovými stíny. Tlak vnějších synchronicit nás bude motivovat k naprosté upřímnosti k sobě samému a dále k aktivní snaze charakterové očisty například:

Pěstování tolerance (známé úsloví, že vidím třísku v oku druhého a nevidím trám v oku svém).

Pozitivní postoje - stále více si všímat toho dobrého (princip poloprázdné a poloplné sklenice).

Čištění polopravd, ve kterých žijeme většinou nevědomě.

Neubližování činem, slovem, myšlenkou.

A mnoho dalších.

To znamená, že o duchovních pravdách nejen čteme a mluvíme. Tyto pravdy aplikujeme do každodenního života tak, že se jimi sami stáváme.Jde tedy spíše o naše niterné postoje než o velké skutky. Je třeba si uvědomovat, že mnoho jedinců rozvinulo schopnost jasnovidectví do té míry, že doslova vidí do mysli druhého a to na jakoukoliv vzdálenost. Proto již své myšlenkové pohnutky neutajíme a verbální projev se stává pouhým doplňkem naší mysli…

 

2015 - …pokud chceme žít v lásce a milovat sebe, tento svět, tento vesmír a všechno v něm, je třeba pečlivě prozkoumat naše myšlenky, vědět stále co naše mysl vytváří a kam směřuje svůj tok. Naše mysl jako mocný energetický nástroj vysílá neustále informace do vnějšího světa, které ovlivňují naše okolí, naše přátele, kolegy, prodavačku v tabáku, řidiče tramvaje…. Stejně tak jsme my ovlivňováni informacemi a energiemi myslí lidí a situací, v kterých se nacházíme.

To znamená, že nejen naše činy, ale hlavně a převážně naše MYSL JE HYBATELEM, PŘÍČINOU I NÁSLEDKEM!!! Proto i karma je stavem naší mysli. Svůj duchovní i hmotný život, svět kolem nás i v nás tvoříme my sami, stavem naší mysli. Ne svět a lidé tam venku jsou strůjci a viníci, ale naše vlastní mysl a nevědomost vytváří naše stavy, životní situace naše vibrační naladění…

 

2016 - …svoboda není stav vnější, ale vnitřní. Uvnitř nás je nezměrné a nekonečné Vědomí Já Jsem, uvnitř nás je Láska a my jsme touto Jednotou všeho. Tento stav je přirozeností každého člověka, který sebe vnímá jako multidimenzionální duchovní bytost bez omezení…

 

 


 ObrazekTo, že jsme primárně duchovní bytosti bez začátku a konce, nesmí svádět ke špatným výkladům - nesmí vést k pohrdání hmotou ani k tomu, že bychom se ji snažili nějak zdiskreditovat." Clemens Kuby
 
 
 
 
cd-booklet-001.jpg
 

MEDITAČNÍ CD

MEDITACE ČAKER 0 - 13

VEDENÁ SLOVEM A HUDBOU