Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z deníku

Indie, Ramanasram 20.8.2005

... posvátné Ticho probouzejícího dne ... ještě je tma, ale obloha slibuje úsvit ... brahmíni se scházejí ke zpěvu svých ranních véd ... Ašrám je prázdný kromě svatého muže, který nikdy neodchází, jakoby s mramorem v podlaze srostl ... Bhagavanova Láska je všudypřítomná ... Ticho za védami ... Ticho za vším ... Věčné nekonečné Vědomí JÁ ... a z toho Ticha je svět barevným divadlem a naše těla herci .... jak jednoduché ... .  

 

To, že jsme primárně duchovní bytosti bez začátku a konce, nesmí svádět ke špatným výkladům - nesmí vést k pohrdání hmotou ani k tomu, že bychom se ji snažili nějak zdiskreditovat." Clemens Kuby

 


VIPASSANA (mlčící semináře) ve Špindlerově Mlýně (pořádané pravidelně od roku 2003)

kytka_orez.jpg

 
 jsou vždy na jaře a na podzim. 

Termíny jsou zveřejňovány průběžně. Malé skupiny.

Rezervace nutná. 

 

Aktuálně blížící se semináře:

 

 Podzim 2021 - Meditační seminář ve Špindlerově Mlýně

•  Listopad vaření dle principů čínské medicíny

 

Meditace na YouTube:

Meditace - Co je Láska                                

Meditace - Co jsou emoce

Meditace - Pokora je stav mysli                                                    

Řízená meditace na Vědomi Já Jsem

Řízená meditace na uvolnění mysli

 


O MILUJÍCÍ LASKAVOSTI

(publikováno v časopise JÓGADNES)

bonsai.jpg

V tibetském buddhismu se laskavost vyjadřuje představou probuzeného Srdce. Během života nahlížíme do svého nitra a kritickým okem hodnotíme, kdo jsme a jak daleko jsme došli. Snažíme se být upřímní a pravdivý.  Samotná upřímnost je však málo. S ní často vstupuje do hry neoblomnost a tvrdost. Hodnotíme sebe i druhé ve jménu pravdy, ale naše Srdce je prázdné. 

Proto je třeba rozvíjet otevřenost Srdce a pravdu nahlížet očima soucitu a úcty. Úcty k tomu co vidíme, ať to vypadá jakkoliv.

Proto je třeba rozvíjet milující laskavost, která zjemní tvrdé hrany toho, jak vidíme sebe a druhé. Pokud otevřeme své Srdce soucitu, změníme sebe i svět kolem nás. Soucitné chování je nejpokročilejší jógovou praxí. Ukazuje na stupeň naší touhy po všeobjímající Lásce Vesmíru.

Nejprve je důležité učit se být laskaví sami k sobě, ke svým chybám a nedokonalostem. Být laskaví ke svému tělu a emocím. Respektovat sebe se vším co nám život přinesl. Poté se změní i vnímání všeho okolo nás. Naše Srdce se otevře a milující laskavost se stane součástí našeho života. Vždyť slovo LASKAVOST je tvořeno ze slova LÁSKA.


 

Tři posvátné chrámy člověka

 

Člověk je bytostí trojjedinnou a každá jedna část má své zákonitosti a stupně zasvěcení. Každá má svůj  vlastní posvátný chrám, jež se v konečném rituálu spojí v jeden jediný.  

 

Prvním chrámem je chrám hmotný, fyzické tělo. Zde jsou ukryty posvátné orgány a systémy, které poskytují službu chodu chrámu. Zasvěcovacím rituálem je nemoc a její léčení. Skrze poškození a diskomfort člověk zatoužil po poznání a pochopení funkčnosti prvního chrámu. Starobylá moudrost Východu se dnes prolíná s vědeckými poznatky Západu a přináší techniky a možnosti léčení fyzického těla. První chrám je nestabilní, pomíjivý a jeho nepochopení vytváří závislost člověka na svém těle. Je to chrám ega, moci a chtíče. Jeho energie však nese velký potenciál a jeho síla, pokud zduchovněna otevírá brány Nesmrtelnosti.

 

Druhý, duševní chrám ukrývá mocné energie emocí. Hněv je vnitřním ohněm ochrany, ale také ničivou zbraní ega. Smutek učí prožitku pokory a odevzdání, ale také cyklí své energie v sebelítosti a zkáze. Strach je mocný přítel nebo ničivý padouch. Emoce jdou cestou k prozření nebo spadnou k službě ega. Zasvěcením druhého chrámu je prožitek Lásky. Pokud chceme projít branami zasvěcení náš pohled musí být otočen dovnitř. Poznáváme mapu naší duše pomocí personifikací. Tak, jako má první chrám své orgány, ve druhém chrámu jsou jimi archetypy. Vstoupíme li do tajemných komnat naší psýché a rozpoznáme smysl prožívaného jsme připraveni na posvátnou půdu Ducha. Touha našeho Srdce po Bohu v nás otevře bránu duchovní.

 

Třetí chrám je duchovní. Jeho abstrakci lze uchopit pouze skrze uvědomování a nekonečný prožitek všeobjímající Lásky v Duchovním Srdci. Zasvěcení má více rovin.Na průchod branami je třeba pokorné připravenosti neboť tělo i duše překročí řeky Styxu. Smrt ega a pomíjivost těla je hlavním aktem osvícení. Člověk se uvědomí ve své bytosti duchovní. Stává se Vědomým Já Jsem, nesmrtelným a nekonečným bráhmanem. Poslední bránou třetího chrámu vstoupí hledající do prožitku Jednotky a stává se Jí. Chrámy se spojí v Jeden a otevřou schopnosti Tvořivým Sílám. A tak člověk, jež projde a prozře, tvoří sám sobě realitu pomíjivosti. Hra začíná. Nelpí a netrpí. Necítí odpor jen radost z tvorby a možnosti života v nejrůznějších chrámech jež si sám sobě vytvoří. Láska je tvořivou silou a prožívána, je Jedinou, Jednotnou a navždy vším prostupující energií Všehomíra.

 

Člověk, jež je mnohem více než tělesným chrámem a více než duševním vlněním, překročí rovinu matrixu jíž sám sobě vytvořil aby nakonec na sebe nezapomněl.

 

 

 

 
 
cd-booklet-001.jpg
 
MEDITAČNÍ CD
 
MEDITACE ČAKER 0 - 13
VEDENÁ SLOVEM A HUDBOU

 

 

 

 

24. 5. 2020

Meditace pro vodu

/ Rubrika: Blog

.... Uvnitřníme se. Necháme volně odplouvat své myšlenky. Myšlenky odplouvají, odplouvají… Celá naše bytost se napojuje na akt plynutí, které je činností vodního živlu.

 
Celý příspěvek

5. 4. 2020

Modlitby a meditace

/ Rubrika: Blog

Modlitby a meditace.

Věřím, že se každému z Vás daří zůstat ve středu své mandaly a pozorovat, jak její okraje mění barvy a nálady. 
Věřím, že praxe, kterou máme za sebou je nám v těchto chvílích podporou a pevností.

 
Celý příspěvek

21. 3. 2020

Meditace

/ Rubrika: Blog

Posadím se pohodlně.

Přenesu pozornost mysli ke svému dechu. 
Nádech a výdech. Nádech a výdech.
S každým nádechem přijímám. S každým výdechem odevzdám .....

 
Celý příspěvek

15. 1. 2020

Víra na duchovní stezce

/ Rubrika: Blog
 
Celý příspěvek

7. 1. 2020

Rozhodnutí

/ Rubrika: Blog

Řeka našeho života plyne dle scénáře, který jsme si napsali. Někdy nás naše rozhodnutí pošlou proti proudu, jindy do slepého ramene. My však máme možnost napojit se zpět, abychom pluli naším určením snadno a v radosti ... 

 
Celý příspěvek