Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z deníku

Indie, Ramanasram 20.8.2005

... posvátné Ticho probouzejícího dne ... ještě je tma, ale obloha slibuje úsvit ... brahmíni se scházejí ke zpěvu svých ranních véd ... Ašrám je prázdný kromě svatého muže, který nikdy neodchází, jakoby s mramorem v podlaze srostl ... Bhagavanova Láska je všudypřítomná ... Ticho za védami ... Ticho za vším ... Věčné nekonečné Vědomí JÁ ... a z toho Ticha je svět barevným divadlem a naše těla herci .... jak jednoduché ... .  

 


TERAPEUTICKÁ PRAXE:

Pátek, sobota – studio Alfa&Omega, Polská 46, Praha 2 - Vinohrady

Příčinná psychoterapie (regresní)

Archetypální psychologie (vnitřní dítě, anima, animus)

Homeopatie

Vztahy

Onkologická onemocnění

Psychospirituální krize, projevy Kundaliní

Duchovní poradenství, práce s myslí a emocemi

Smrt a úmrtní řetězce

Čakry a práce s energií – cesta poznání

Tvoření vlastní reality

Na konzultaci je třeba se objednat na tel. 777606265.

kytka_orez.jpg

 
Mlčící semináře Vippassana ve Špindlerově Mlýně a 

Krásné Lípě, vždy na jaře a na podzim. 

Termíny jsou zveřejňovány průběžně. Malé skupiny. Rezervace nutná. 


 

Dopis přátelům 14.3.2020

 

Zdravím Vás v čase proměn. Rok Andělů začal vpádem těch padlých. To, že hmotná rovina projde v tomto roce ekonomickou krizí, se vědělo, To, že spouštěčem bude právě pandemie nikoliv, i když drama bylo na spadnutí. Vstoupili jsme do zrození, abychom se naučili o tom, jak tato planeta fun-guje, pochopili principy duality a nacházeli v tuhém skupenství střed. 

V nedělní meditaci jsme mluvili o tom, že středem je naše srdce, prožitek lásky. Středem je nepodléhat impulzivním emocím. Strach o přežití, je strachem těla a ega. Chráníme naše tělo disciplínou a nevystavuje jej nebezpečí. Hlavní ochrana je však ochrana vnitřní. 
Věci, které nemůžeme změnit, s pokorou přijímáme. Naše pozornost by nyní měla být otočena k branám Světla. Včera se Brány otevřely a Světelní Andělé vstoupili k vytvoření rovnováhy. Mohutné poryvy soucitu a Lásky nyní proudí všude tam, kde jsou dveře našich srdcí otevřeny.

 

Když jsem pracovala se zhoubností ve svém těle a prognózy byly neradostné, strach ze smrti mne paralyzoval. První fází se stalo přijetí. Přijmout to, že možná budu muset svůj příběh opustit. Přijetí otevře energie Srdce a síly strachu se transformují v pokoru. Neznamená to pasivní vzdání se, nao-pak. Aktivně přijímám a modlitbou se napojím na zdroj přijetí, tedy Lásku. Vnímám svůj příběh s vděčností a posiluji svým prožitkem každou buňku svého těla. Nebojuji. Tento svět, můj příběh (ať je jakýkoliv) je přítel. Možná nejsem hrdina ani Matka Tereza, ale mohu sama sebe napojit na Světlo a Lásku Vesmíru a tím povznést kolektivní Vědomí k proměně.

V meditacích na seminářích ve Špindlu je vytvořen koridor Světla (epicentrum je v místě oltáře). Je možné, pokud se Vám nedaří pokojné přijetí, se skrze pozornost napojit na Světelné vibrace Andělů právě zde. 

Doufejme, že výsledkem dramatu bude umenšení kultu mládí a dokonalosti, že vděčnost vstoupí do života nepokorných a Láska k příběhu bude hlavní hybnou silou této planety. 

Nechť jsou mí blízcí, má rodina biologická i duchovní pod ochranou.
Ať v těle, či bez něj, Jsem Láskou. 

Mé Vševidoucí Já je nekonečné a nesmrtelné. ma

 


O MILUJÍCÍ LASKAVOSTI

(publikováno v časopise JÓGADNES)

bonsai.jpg

V tibetském buddhismu se laskavost vyjadřuje představou probuzeného Srdce. Během života nahlížíme do svého nitra a kritickým okem hodnotíme, kdo jsme a jak daleko jsme došli. Snažíme se být upřímní a pravdivý.  Samotná upřímnost je však málo. S ní často vstupuje do hry neoblomnost a tvrdost. Hodnotíme sebe i druhé ve jménu pravdy, ale naše Srdce je prázdné. 

Proto je třeba rozvíjet otevřenost Srdce a pravdu nahlížet očima soucitu a úcty. Úcty k tomu co vidíme, ať to vypadá jakkoliv.

Proto je třeba rozvíjet milující laskavost, která zjemní tvrdé hrany toho, jak vidíme sebe a druhé. Pokud otevřeme své Srdce soucitu, změníme sebe i svět kolem nás. Soucitné chování je nejpokročilejší jógovou praxí. Ukazuje na stupeň naší touhy po všeobjímající Lásce Vesmíru.

Nejprve je důležité učit se být laskaví sami k sobě, ke svým chybám a nedokonalostem. Být laskaví ke svému tělu a emocím. Respektovat sebe se vším co nám život přinesl. Poté se změní i vnímání všeho okolo nás. Naše Srdce se otevře a milující laskavost se stane součástí našeho života. Vždyť slovo LASKAVOST je tvořeno ze slova LÁSKA.

 


 

Tři posvátné chrámy člověka

 

Člověk je bytostí trojjedinnou a každá jedna část má své zákonitosti a stupně zasvěcení. Každá má svůj  vlastní posvátný chrám, jež se v konečném rituálu spojí v jeden jediný.  

 

Prvním chrámem je chrám hmotný, fyzické tělo. Zde jsou ukryty posvátné orgány a systémy, které poskytují službu chodu chrámu. Zasvěcovacím rituálem je nemoc a její léčení. Skrze poškození a diskomfort člověk zatoužil po poznání a pochopení funkčnosti prvního chrámu. Starobylá moudrost Východu se dnes prolíná s vědeckými poznatky Západu a přináší techniky a možnosti léčení fyzického těla. První chrám je nestabilní, pomíjivý a jeho nepochopení vytváří závislost člověka na svém těle. Je to chrám ega, moci a chtíče. Jeho energie však nese velký potenciál a jeho síla, pokud zduchovněna otevírá brány Nesmrtelnosti.

 

Druhý, duševní chrám ukrývá mocné energie emocí. Hněv je vnitřním ohněm ochrany, ale také ničivou zbraní ega. Smutek učí prožitku pokory a odevzdání, ale také cyklí své energie v sebelítosti a zkáze. Strach je mocný přítel nebo ničivý padouch. Emoce jdou cestou k prozření nebo spadnou k službě ega. Zasvěcením druhého chrámu je prožitek Lásky. Pokud chceme projít branami zasvěcení náš pohled musí být otočen dovnitř. Poznáváme mapu naší duše pomocí personifikací. Tak, jako má první chrám své orgány, ve druhém chrámu jsou jimi archetypy. Vstoupíme li do tajemných komnat naší psýché a rozpoznáme smysl prožívaného jsme připraveni na posvátnou půdu Ducha. Touha našeho Srdce po Bohu v nás otevře bránu duchovní.

 

Třetí chrám je duchovní. Jeho abstrakci lze uchopit pouze skrze uvědomování a nekonečný prožitek všeobjímající Lásky v Duchovním Srdci. Zasvěcení má více rovin.Na průchod branami je třeba pokorné připravenosti neboť tělo i duše překročí řeky Styxu. Smrt ega a pomíjivost těla je hlavním aktem osvícení. Člověk se uvědomí ve své bytosti duchovní. Stává se Vědomým Já Jsem, nesmrtelným a nekonečným bráhmanem. Poslední bránou třetího chrámu vstoupí hledající do prožitku Jednotky a stává se Jí. Chrámy se spojí v Jeden a otevřou schopnosti Tvořivým Sílám. A tak člověk, jež projde a prozře, tvoří sám sobě realitu pomíjivosti. Hra začíná. Nelpí a netrpí. Necítí odpor jen radost z tvorby a možnosti života v nejrůznějších chrámech jež si sám sobě vytvoří. Láska je tvořivou silou a prožívána, je Jedinou, Jednotnou a navždy vším prostupující energií Všehomíra.

 

Člověk, jež je mnohem více než tělesným chrámem a více než duševním vlněním, překročí rovinu matrixu jíž sám sobě vytvořil aby nakonec na sebe nezapomněl.

 

 

 

kytka_4774_web_size.jpg

 

 To, že jsme primárně duchovní bytosti bez začátku a konce, nesmí svádět ke špatným výkladům - nesmí vést k pohrdání hmotou ani k tomu, že bychom se ji snažili nějak zdiskreditovat." Clemens Kuby
 
cd-booklet-001.jpg
 
MEDITAČNÍ CD
 
MEDITACE ČAKER 0 - 13
VEDENÁ SLOVEM A HUDBOU

 

 

 

21. 3. 2020

Meditace

/ Rubrika: Blog

Posadím se pohodlně.

Přenesu pozornost mysli ke svému dechu. 
Nádech a výdech. Nádech a výdech.
S každým nádechem přijímám. S každým nádechem odevzdám .....

 
Celý příspěvek

15. 1. 2020

Víra na duchovní stezce

/ Rubrika: Blog
 
Celý příspěvek

7. 1. 2020

Rozhodnutí

/ Rubrika: Blog

Řeka našeho života plyne dle scénáře, který jsme si napsali. Někdy nás naše rozhodnutí pošlou proti proudu, jindy do slepého ramene. My však máme možnost napojit se zpět, abychom pluli naším určením snadno a v radosti ... 

 
Celý příspěvek

11. 8. 2019

Léčení úzkostných stavů.

/ Rubrika: Blog

Emoce je třeba chápat jako nástroje k pochopení psychické roviny člověka. Jsou komunikační pomůckou naší duše. Když pochopíme jejich funkci a naučíme se jim naslouchat, získáme dar nadhledu a procitnutí. Nejsem emocí, jsem ten, kdo emoci ovládá a používá k cestě spirituální. 

 
Celý příspěvek

31. 7. 2019

Poznatky z praxe …. Úzkostné stavy

/ Rubrika: Blog

Příčiny úzkostných prožitků z vnějších příčin jsou nejčastější. Jedná se většinou o akutní úzkost osobní povahy, tedy určité dramatické situace, na kterou jedinec (persona) takto reaguje ....

 
Celý příspěvek