Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 4. 2020

Modlitby a meditace

Milé Spanilé Jogínky, Udatní Jogíni, Přátelé.

Modlitby a meditace.

Věřím, že se každému z Vás daří zůstat ve středu své mandaly a pozorovat, jak její okraje mění barvy a nálady. 
Věřím, že praxe, kterou máme za sebou je nám v těchto chvílích podporou a pevností.
A také věřím, že naše otevřené třetí oko nám ukazuje cestu a s lehkostí rozlišíme zrna od plev.

Pokud chceme situaci pomoci a náš příběh je k tomu předurčen, nejvíce pomáháme tím, kdo jsme a co vyzařujeme. To znamená, že vím, že Jsem nekonečným Vědomím, jež je tvořeno Láskou. S tímto pak vstupuji do vnějších částí mandaly, tedy světa a konám. Každého příběh je však jiný a je třeba vědět jaký je ten můj. To, že jsme všeobjímajícím Vědomím Já, je však univerzální Skutečností a tudíž tím nic nemůžeme zkazit, jen vylepšit. 

Pokud se nám nedaří se napojit na boží Zdroj uvnitř nás, projektujeme ho ven, vznikne modlitba. Bože, prosím dej mi sebe.   Pokud se modlíme k ochraně našich blízkých, k umírajícím a nemocným, je vždy správné aplikovat formu odevzdání. Nechť je můj soucit a mé světlo neseno tam, kam božský Zdroj rozhodne. Dělám to tak, že mám vytvořenou jakousi světelnou databanku,  pole léčivého Světla a milosti, které každý den, při meditacích doplňuji. Odevzdám svůj soucit božím silám, ať je nesou tam, kde jsou nejvíc potřeba. Praxe odevzdání. Pokud pracujeme s Archanděli, ochránci, průvodci odevzdáme naše světlo a prosbu k nim. 
Samozřejmě je žádoucí vyslat krásné myšlenky svým blízkým a přátelům jen tak! Je žádoucí a soucitné se postarat o naše blízké pokud je třeba. To, můžeme dělat nyní v hojné míře, protože na to máme čas. Život na této planetě, je stále tím, čím má být - plný krásných i dramatických příběhů a dobrodružství, bolesti i lásky. 

Dnes v ranních hodinách jsem se napojila na celosvětovou meditaci. Je to krásná myšlenka, spojit duchovně smýšlející v jeden celek. Mnoho krásným láskyplných energií bylo přítomno a také konspirační témata, egocentrické představy a myšlenky, politické výzvy. Stále převládá myšlenka, že se musí něco změnit venku, abychom byli svobodní a volní. Je třeba Vivéky abychom rozlišili. Věřím, že si světlo našlo cestu skrze ten chaos a upevnilo své kořeny na této planetě. 

Pokud Jsem Vědomím a Láskou, světelné vibrace skrze mne volně proudí. Jsem kanálem tohoto světla a nesu ho jako pochodeň svým tělem a zářím ho do prostoru. Jsem jako slunce, které si nevybírá komu věnuje své paprsky. Nebojuji. Jsem tichá ve svém středu. Když si odskočím do točících se částí mandaly a něco mě štve a občas z něčeho šílím a také spadnu občas do strachu a nejistoty, tak se vždy musím vrátit zpět, do svého středu, k uvědomování si své podstaty, pravé a jediné Skutečnosti. 

A tak meditujte na Já Jsem, Vědomí a Lásku.

“ Volba zakoušet přítomnost Boží se děje mimo čas. Neleží tedy kdesi v budoucnosti, je přístupná pouze v přítomném okamžiku. Nemusí být splněna žádná další podmínka, ba ani není možná, neboť přítomný okamžik je trvalý. Nikdy se nemění, nikdy nemizí, nikdy se neproměňuje ve včerejšek ani zítřek. Vlastně z něj není úniku. Všichni jsme v něm v bezpečí.”  D.R.Hawkins