Jdi na obsah Jdi na menu
 


Transcendentní čakrový systém

V jógové tradici je čakrový systém pilířem celé nauky. Každý praktikující se dříve či později dostane k energetickému vnímání svého těla a tedy i k poznávání a poznání energetického systému čaker. Nejvíce používaný je sedmičakrový systém, který se prolíná se celou naukou a výukou jógy (podrobně jsme o něm psali v minulých číslech).fesak_13_-caker.jpg

Často opomíjená je čakra pod nohama (nultá), která celý systém (tedy i čakry 8 – 13) kotví k planetě zemi a člověku tak vnáší do života celkový smysl zrození zde v těle a na této planetě.
Transcendentní čakrový systém je pokračováním systému základního a skládá se nebo lépe řečeno vibruje čakrami 8. - 13. Tyto vibrace se pojí k našim jemnohmotným realitám. Tedy k životům mimo tuto solární soustavu a mimo tento energetický systém. Mnoho jogínů a duchovně hledajících dochází k přímé zkušenosti existence na více úrovních najednou. To znamená, že není jen tento svět, tato hmotná realita, ale naše existence je mnohem komplexnější a naše vnímání reality se rozšiřuje.
Člověk jako vesmírná duše
Vyšší čakry nás provází těmito dimenzemi a my se vědomě podílíme na jejich očistě a získáváme poznání prožitku. Touto vědomou aktivací se otevírá potenciál člověka jakožto spirituální bytosti s duchovními schopnostmi. Jakožto bytosti, která se podílí na lásce a tvoření vesmíru, a která je schopna dosáhnout absolutní zduchovnění hmoty.
Prostupováním horním systémem se překonávají hranice času a prostoru, člověk dochází k poznání úkolu sebe sama jako duše vesmírné, mnohadimenzionální. Stále více si sebe sama uvědomuje jako energii, která je stejná, jako energii, ze které je stvořen celý vesmír (chi, shakti) A nejen to. Jedinec ví, že i sám se na tvoření vesmíru podílí a současně je i vším stvořeným. Prožitek JEDNOTY a LÁSKY je od sedmé čakry nahoru samovolný. Nakonec dochází k prožitku sebe sama jako ZDROJE neboli VĚDOMÍ, které si vše uvědomuje a k úplnému sjednocení s ním. Když tohoto poznání člověk dosáhne, svobodnou vůlí své kosmické duše rozhodne, zdali se ve zdroji rozplyne nebo vnese-li zdroj zpátky do hmoty, těla, do nulté čakry a spojí tak vědomě hmotné s duchovním. Ve svém potenciálu je to tak stále, ale mysl člověka od zdroje oddělila, a proto byla vytvořena realita dvojnosti.

Práce s vyššími čakrami je proto přirozený postup každého jogína a duchovně hledajícího ke svému prvotnímu bytí. Navazuje na poznání čaker 1. až 7. a plynule tak rozvíjí náš duchovní potenciál.

 

Příspěvky

17. 10. 2011

Čakra 11 – Nanebevzetí

Jedenáctá čakra je uvědomění si sebe jako Světelného celku. Naše Světelné tělo se aktivuje a vědomí individuality se prolíná se světlem vesmíru, se světelnou podstatou. Článek publikovaný v Jóga dnes

 
 
Celý příspěvek

19. 6. 2011

Čakra 10 – Srdce Vesmírné Lásky

Na cestě k Absolutní Pravdě Stvoření je třeba prožít podstatu existence, jíž je Všeobjímající Láska. Otevření desáté čakry vnáší do naší každodennosti Zázraky konané z Lásky a radost z toho co Jest.                Článek publikovaný v Jóga dnes

 
Celý příspěvek

19. 6. 2011

ČAKRA 9 – Ovládnutí hmoty

Osmou čakrou jsme opustili planetu Zemi, tedy hmotnou realitu. Posouváme se výš k jemnějším schopnostem a možnostem. Vyšší je vždy nadřazeno nižšímu, a proto se vybízí i úkol 9 čakry - ovládnutí hmoty.             Článek publikovaný v Jóga dnes
 
Celý příspěvek

19. 6. 2011

Čakra 8 – Karmické vzorce

Podobně, jako se odehrávají identické vzorce v našem životě, se odehrávají vzorce karmické. Karma je vlastně náš vesmírný život – rozšířen časově, prostorově a zkušeností.                Článek publikovaný v Jóga dnes

 
Celý příspěvek