Jdi na obsah Jdi na menu
 


Terapeutická praxe

Příčinná psychoterapie (regresní)
Archetypální psychologie (vnitřní dítě, anima, animus)
Homeopatie
Vztahy
Onkologická onemocnění
Psychospirituální krize, projevy Kundaliní
Duchovní poradenství, práce s myslí a emocemi
Smrt a úmrtní řetězce
Čakry a práce s energií – cesta poznání
Tvoření vlastní reality

 

Jak napovídá název, tato terapie hledá příčiny obtíží fyzických, emočních i duchovních.

Hledáme sebe, smysl svého života, smysl toho co se děje právě nám. Chceme věci změnit a žít jinak, vyléčit se, prozřít, najít lásku a boží jiskru ve svém nitru. Příčinná terapie nabízí možnost nalezení příčiny a poté návod k tomu, jak příčinu traumatu změnit. Zastávám názor, že kromě návodů jak změnit svou emoční minulost a podvědomé vzorce, je důležité otevřít v každém klientovi sebeléčebný proces uvědomování. Pracuji na všech třech úrovních existence, tedy fyzické, duševní i duchovní. Kromě psychologického poradenství nabízím rovněž poradenství duchovní, hledání cesty Kdo jsem Já (Átmavičára)

Příčinná terapie

Zahrnuje rozkrývání rodinných vzorců, traumat ze všech vědomých a nevědomých období života, eventuelně životů minulých. Pomocí aktivní imaginace se klient pod vedením dostane do změněného stavu uvědomování a vznikne jakýsi most mezi vědomým a podvědomým. Traumata z dětství, porodu, období prenatálního, minulých životů doplňuji léčbou homeopatickou.

Děkuji tímto Johnu Bradshaw, za jeho systém práce s Vnitřním Dítětem jež pomohl mnoha a stal se i stavebních kamenem některých terapeutů např. Cesta od Brandon Bays.

Vztahy

Všechny naše vztahy ve vnějším světě jsou zrcadlem našeho vztahu k nám samým. Láska není prožitek vnější, ale vnitřní. Láska je nepřenosná zkušenost otevřeného srdce v nás. Nikdo nám ji nedá a také nám ji nikdo nemůže vzít. Je třeba se naučit „sobecky“ prožívat lásku k sobě, ctít to kdo jsme my sami, abychom pak tuto zkušenost rozvinuli v prožitku lásky nesobecké, všeobjímající. Teprve poté navazujeme vztahy, které nás naplňují a rozvíjejí naše krásné duchovní Já, náš skutečný potenciál. Doporučuji přečíst: Bruce Lipton: Líbánkový Efekt. Jiří Vacek: Bhakti Joga, Sai Bába:

Onkologická onemocnění

To co však klient musí udělat sám, je změna. Hlavně u závažných onemocnění jako je onkologické. Rakovina je extrémní narušení vlastní integrity. Při terapii je důležité navést klienta zpět na svou cestu, otevřít bránu srdce k prožitkům lásky v sobě a k sobě. Příčina rakovina leží vždy v našem náhledu na sebe sama a může se nacházet na všech úrovních naší existence (fyzická, psychická spirituální) nebo jen v jedné. I v případě posledních fází života, je důležité změnit náš pohled na sebe samé, abychom odcházeli v míru a lásce, s vědomým, že naše existence nekončí, že jsme nesmrtelnou duchovní bytostí.

Psychospirituální krize

Rovněž se zabývám poradenství v období psychospirituální krize, probuzené Kundaliní a jinými důležitými transformačními úseky poznání. Dobře zvládnutá psychospirituální krize je základem ke šťastnému zrání osobnosti. Její dramatický průběh je však často nerozpoznán a léčen psychofarmaky.

Duchovní poradenství

Meditace je stavebním kamenem duchovního života stejně jako charakterová očista. Pořádám již od roku 2003 duševně - duchovní semináře (prodloužený víkend). Seminář je veden ve Vipassaně, mlčení těla i mysli. Praktikujeme Átmavičáru, hledání Sebe, Vědomí Já Jsem.

V individuálních terapiích učím meditaci, práci s myslí a emocemi. Věnuji se čakrovému systému, který jsem rozšířila o duchovní horní čakry 8 – 13., jejichž prožití a uvědomění je klíčem k vytváření si vlastní reality (CD – 150,-)

Smrt a úmrtní řetězce

Zabývám se rovněž se strachy souvisejícími se smrtí a umíráním. Procházím s klienty úmrtní řetězce včetně aborcí, připravuji jedince na přechod z jedné existence do druhé.

Tvoření vlastní reality

Nadstavbou duchovního prozření je pak Tvoření vlastní reality. Jeho základem je Kvantová Fyzika a Kvantové vnímání světa, kde hlavní roli hraje zákon Přitažlivost a práce s emocemi a myslí. K úspěšnému tvoření vlastní reality je třeba projít duchovní transformací, prozřením Kdo jsem Já a pochopení, že tvoření je stále jen oblastí iluzí, která je však hravá a zábavná. Tak vznikl i náš svět. Součástí je rovněž schopnost nelpění a odevzdání. 

 

Rubriky

Aromaterapeutické masáže

Příspěvků: 5

Příspěvky

25. 1. 2013

Regresní terapie

/ Rubrika: Terapeutická praxe
 
Celý příspěvek

25. 10. 2007

Shakti jóga

/ Rubrika: Terapeutická praxe
 
Celý příspěvek