Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. 2. 2016

2015

ROK 2015 – ROK TIŠENÍ MYSLI                    

V loňském roce se ukázaly pravdy našeho podvědomí. Vše, co nebylo  naší vnitřní vibrací přijato, se ukončilo. Uzřeli jsme PRAVDU v našem SRDCI a uzavřeli vztahy, které v nás nadále vibračně nesouzněly a ukončili činnosti a práce, které nás neuspokojovali. Stali jsme se více sami sebou, svým vesmírným Já a postoupili o spirálu výše.r_2015.png

V roce 2015 transformační proces lidstva pokračuje. Tento rok nám poskytne energii na transformaci naší mysli, na pohled jak ovládat mocnou energii našich myšlenek.

Mysl je velmi mocným nástrojem k vytváření života svého a svého okolí. 

V prvé řadě je třeba rozlišit (VIVÉKA) a eliminovat psychické PŘENOSY a PROJEKCE, které výrazně brzdí naši duchovní energii.

Jde o projikování a přenášení našich vlastních skrytých vzorců do druhých osob či situací. To znamená, že vždy vidíme třísku v oku druhého a přehlédneme trám v oku svém.  Chyby, postoje a situace, které negativně hodnotíme ve vnějším světě, mohou a často jsou projekcí naší vlastní duše, našimi podvědomými vzorci. I zde platí zákon přitažlivosti. Přitahuji, co sám jsem. Ve vyšším stupni uvědomění, pak dochází k porozumění a přijetí, k vyhledávání pozitivního a láskyplného.

To vše vyžaduje velkou BDĚLOST a naprostou kontrolu nad svou myslí.

 

Stejné platí o přenosu zbožňování. To co obdivuji na druhém, ve vnějším světě je nerozvinutý obraz mé vlastní duše. Náš lektor, učitel, mistr, guru je zrcadlem nás samých. Velcí avatarové a světci lidské epochy ukázali, kdo ve skutečnosti jsme, jaká je naše pravá podstata. Jsme energetickou duchovní bytostí, jejímž úkolem je existovat na všech úrovní bytí v lásce a porozumění. Jedním z úkolů na této cestě je právě pochopení toho, co je mysl a jak pracovat s jejími produkty – myšlenkami. Pochopit k čemu nám mysl byla dána a proč. Plně si uvědomit, že nejsme myšlenkou a mysl je mým nástrojem k tvoření dobra.

Pokud chceme žít v lásce a milovat sebe, tento svět, tento vesmír a všechno v něm, je třeba pečlivě prozkoumat naše myšlenky, vědět stále co naše mysl vytváří a kam směřuje svůj tok. Naše mysl jako mocný energetický nástroj vysílá neustále informace do vnějšího světa, které ovlivňují naše okolí, naše přátele, kolegy, prodavačku v tabáku, řidiče tramvaje…. Stejně tak jsme my ovlivňováni informacemi a energiemi myslí lidí a situací, v kterých se nacházíme.

To znamená, že nejen naše činy, ale hlavně a převážně naše MYSL JE HYBATELEM, PŘÍČINOU I NÁSLEDKEM!!! Proto i karma je stavem naší mysli. Svůj duchovní i hmotný život, svět kolem nás i v nás tvoříme my sami, stavem naší mysli. Ne svět a lidé tam venku jsou strůjci a viníci, ale naše vlastní mysl a nevědomost vytváří naše stavy, životní situace naše vibrační naladění.

Energie roku 2015 nám umožní snadno rozkrývat dynamiku našich podvědomých, skrytých vzorců, jež pak mysl vysílá dále. Budeme schopni naším srdcem tyto vzorce přijmout, přiznat si je, přenést do světla porozumění (Vědomí) a tím jim vzít schopnost samostatné existence a rozpustit je.

Abychom byli schopni uchopit naše myšlenky, je třeba se je nejprve naučit pozorovat. Vědět, jaké myšlenky vyvstávají, kde vlastně vznikají a proč. Uvědomit si, že Já jsem ta/ten, který rozhodne o tom, na co budu myslet. V momentě, kdy začnu své myšlenky pozorovat, ony se zastaví. Vím tedy, že mohu nastolit stav bez myšlenek. A to i ve chvíli, kdy má bdělost polevila a má mysl si tvoří jednu myšlenku za druhou, skáče z tématu na téma nebo se utápí v katastrofických scénářích minulosti či budoucnosti.

Vše toto mohu změnit, zastavit. Negativní myšlenkové pochody ovlivňují náš stav psychický, naše emoce. Pokud změním tok myšlenek na pozitivní, změním i emoční nastavení. S myslí pracuji jako s počítačem, využívám ji ke své potřebě pracovat, vymýšlet a tvořit. Mohu ji kdykoliv vypnout a nečtu tragické zprávy ze světa.

Naučím se, se svou myslí NEZTOTOŽŇOVAT.  

Meditace se musí stát nedílnou součástí našeho života. Nemyslím tím meditaci pasivní, v tichu a poklidu jógové praxe, ale meditaci aktivní, celodenní.

Meditaci POZOROVATELE, stav BDĚLOSTI ČLOVĚKA DUCHOVNÍHO, JEHOŽ DUCHOVNÍ SRDCE ZÁŘÍ SAMO SEBOU, LÁSKOU A SVĚTLEM VESMÍRU.

To jsou možnosti, které nám nabízí vibrace roku 2015.

Přeji Všem krásnou pokojnou mysl, jež bude velmi jemným a krásným nástrojem Vašich životů. Jsme jediní na této planetě, jež mají tento vzácný dar, a je vskutku trestuhodné ho zneužívat.

NECHŤ VAŠE MYSL ZÁŘÍ LÁSKOU…