Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. 2. 2017

2016

ROK 2016              

 

Z duchovního pohledu rozvoje lidstva na této planetě je rok 2016 období k dalšímu zdokonalování práce duha_clanek.jpg

s myslí a plného uvědomění, že mysl je zcela neuvěřitelný nástroj k vytváření svobody vnitřní i vnější.

V loňském roce jsme se naučili mysl uchopit a odosobnit se od projevů, které vytváří strach a vnitřní rozervanost. Uvědomujeme si lépe naše projekce a přenosy, nehledáme chyby venku, ale uvnitř nás samých a umíme změnit stav naší mysli, abychom dosáhli změny vnější.

Masivně probíhají individuální transformace, psychospirituální krize a duchovní otevření ve smyslu nabývání svobody, radosti a lásky.

Velkým letošním tématem je tedy Svoboda a Osvobození.

To, co je zcela nezbytné chápat, je zákon přitažlivosti. Co vysílám, to dostávám. Tento zákon platí ve všech dimenzích známého a neznámého Vesmíru a zajišťuje tak rovnováhu a to, co člověk vnímá jako Spravedlnost.

Dalším nezbytným postojem naší mysli je, že Vesmír reaguje na vibrace, které vysílám, tedy na emoce, které cítíme a ne na realitu, ve které žijeme.  Cestovaní po nejrůznějších realitách vesmíru, je schopností, kterou má každý jedinec na této planetě. Každý z nás si může vytvořit virtuální realitu, nejprve ve své mysli, vibrovat s ní a tím zákon přitažlivosti dodá její zhmotnění. A to je to známé Tvoření Vlastní Reality. Samozřejmým předpokladem je však právě pochopení naší mysli jako nástroje k tvoření a využití vibrační síly emocí k realizaci tvořeného.

Buddhisté jistě namítnou, že je to vytváření pouze další iluze, která neexistuje a pochopitelně, mají pravdu. Ale k čemu by pak život hmotný i jemnohmotný byl? Proč byl stvořen a kdo ho stvořil? Podle mého názoru tvoření je prostě vnášení boží jiskry do stvořeného. Je to zábava a radost Shakti! Zvláště pokud si uvědomujeme pomíjivost stvořeného a nevýslovnou Lásku ducha. Tvoření je o Svobodě, o tom, že pokud prozříme a pochopíme, jak pracuje naše mysl a naše vibrace, když prožíváme Lásku Vesmíru a víme, že jsme to my, kdo je Láskou, pak Pomíjivost a Prázdnota jsou také součástí Stvořeného. Osvícení a Láska není pouze stav mysli lidské, je to stav Mysli Univerzální, Světlo Rigpy a věčná Blaženost.

Svoboda není stav vnější, ale vnitřní. Uvnitř nás je nezměrné a nekonečné Vědomí Já Jsem, uvnitř nás je Láska a my jsme touto Jednotou všeho. Tento stav je přirozeností každého člověka, který sebe vnímá jako multidimenzionální duchovní bytost bez omezení.

Tak, jako se umíme v mysli pohybovat ve vzpomínkách a vracet do našich emocí, které se staly dávno, stejným způsobem můžeme tuto minulost měnit. Není míněna změna hmotná, ale emoční, vibrační. Změníme dramatický příběh ve své mysli za svobodný a tím dochází ke změně emočního nastavení v současnosti. Je to stejné jako tvoření budoucnosti.  Pokud takto pracujeme, zcela samovolně dojde k prolínání všeho a my prožíváme vše jako Přítomný okamžik Já!! Vše se nachází ve mně teď, v tomto okamžiku!

V roce 2016 tedy dále rozvíjíme náš duchovní potenciál nabývání vnitřní Svobody a cestujeme časem. Měníme svou emoční minulost a vytváříme radostný Přítomný okamžik, ze kterého vzniká radostná budoucnost!

Nechť je Váš vnitřní prostor plný Lásky a Svobody, neboť co je uvnitř je také vně. Svobodu dávám, svobodu dostávám…