Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. 3. 2010

Andělé

Andělé

Článek publikovaný v jógových novinách  Jóga dnes

S pokročilou duchovní praxí se naše uvědomování světa rozšiřuje. Z naší malé kuchyně začínáme více vnímat naše sousedy.  Od sousedů se vnímání rozšíří k jiným národům. Učíme se tolerovat jiné zvyky, jiné kultury. Učíme se respektovat smýšlení a cítění druhého. Nejde o to se přizpůsobovat ale přijímat. To je součástí jógové charakterové očisty.

Poté co se opravdu naučíme, vzájemné toleranci se naše myšlení obrátí ke hvězdám s otázkou zdali, jsme vlastně v tak obrovském prostoru sami. Zjemní se i naše pocitové vnímání a my často cítíme, že nejspíš ani v prostoru kolem nás sami nejsme. Naše tělesné smysly jsou detektory hmotné reality naše pocity a emoce jsou detektory reality jemnohmotné. Většina z nás dokáže ihned rozpoznat vibrace prostředí, situace nebo náladu druhého bez jakéhokoliv smyslově rozeznatelného faktu. Mnozí z nás stejným způsobem vnímají svět nehmotných bytostí.

Andělské bytosti, dévové, víly, zázračná zvířata s nadpřirozenými schopnostmi doprovázejí lidstvo od nepaměti. Vždy existovali dimenze hmotné a dimenze méně nebo zcela nehmotné. Dnes tomu není jinak. Různé nevysvětlitelné drobné události v našich životech se nás stále snaží otevřít tomu, co okem nevidíme a uchem neslyšíme. Pokud je naše duchovní stezka poctivá a skutečně duchovní hranice mezi hmotou a jemnějšími formami existence se začíná prolínat. S anděly mluvíme, bytosti světla žádáme o pomoc a na procházce v lese rozpoznáváme přítomnost víl. Stáváme se součástí čím dál většího celku. Tím také si více sami sebe uvědomujeme jako vícerozměrné bytosti žijící na více úrovních. Naše vnímání se natolik rozšíří, že víme, že naše hmotná existence není jediná, kterou máme. 

Bylo napsáno mnoho knih a příběhů, které vyprávějí o existenci andělů, archandělů, bohů a dobrých víl, které přinášejí do našich životů světlo lásku a spravedlnost. Pokud ale víme, že my sami jsme mnohadimenzionální bytosti proč bychom také nemohli vnášet do našich životů toto světlo a lásku. Z duchovní praxí není nic nadpřirozené, ale vše je možné. Život se stává polem mnoha možností bez omezení časem a prostorem. Takže andělé existují!!