Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 6. 2017

Archetypální psychologie

Archetypální Psychologie 

aneb pohádkový svět v nás 

publikováno v časopise JogaDnes              

 

Krása vychází zevnitř. A nejen to. Vše okolo nás vychází z našeho nitra. Pohled na svět je velmi individuální okolností. To co jeden vnímá pozitivně může být pro druhého negativní. Pro jednoho je sklenice poloprázdná, pro druhého poloplná i když obsah je vždy stejný. A právě obsah je to, co nazýváme Archetypem. Úhel pohledu, subjektivní vnímání skutečnosti, životní zkušenosti, výchova,sociální a kulturní zázemí. To vše souvisí s vnitřním nastavením našich Archetypů, které však mají vždy společného jmenovatele.

 

Archetyp je univerzální symbol, jehož projev ve vnitřním i vnějším světě má danou podobu, energii a smysl. Archetypálních symbolů je mnoho a většina je součástí naší každodennosti. Příkladem může být Slunce. Hvězda, která dává život této planetě, ale také naše vnitřní Slunce, pozitivní energie v nás, energetické centrum třetí čakry, slunce v duši a také symbol naší osobnosti v astrologickém horoskopu. Mnoho věcí, jeden význam.

 

Psychické Archetypy jsou zobrazení osob neboli personifikací určitého univerzálního projevu emocí, způsobu myšlení a charakterových vlastností.  S jejich pomocí dosáhneme na vzorce našeho podvědomí a tím určíme a identifikujeme proč některé věci cítíme, proč zrovna v této situaci a eventuálně jak to změnit. Takže tyto personifikace jsou spojené s určitými emocemi a tendencemi  v našem nitru jakýmsi univerzálním vzorem jež je stejný pro všechny. Příklad. Pečující aspekt v nás je naše vnitřní Matka. Pocit bezstarostnosti je přenášen z našeho Vnitřního Dítěte. Problém nastává když jsou archetypy psýché ublížené, nemilované nebo neprojevené. Například pokud bylo naše dětství neharmonické a láska nebyla součástí prostředí, ve kterém jsme vyrůstali naše vnitřní dítě bude smutné a pro nás bude vždy obtížné plně cítit a prožívat bezstarostnost a lásku. Pokud byl v rodě podporován princip mateřství a oběti více než samostatnosti a progresivity bude naše vnitřní Amazonka neprojevená. Proto abychom změnili nebo rozšířili naše schopnosti a dary je nutné vstoupit pomocí aktivní imaginace do pohádky našeho vnitřního světa a nalézt zde svá zranění, pomoci archetypálním příběhů .Vstoupíme do vnitřního virtuálního světa možností. Začneme tvořit novou realitu pro naše vnitřní dítě, vnitřní ženu či vnitřního muže. Změníme  nebo zkultivujeme jejich  emoční nastavení v minulosti a tím měníme i svou emoční přítomnost.

Příklady Archetypů:

 

Anima - Vnitřní Ženu můžeme rozdělit do pěti základních kategorii:

 

Matka - aspekt pečující a ochranný

Amazonka - nezávislost, svoboda

Hetéra - milenka, erotické nastavení, sexualita

Princezna - nechat o sebe pečovat, nezodpovědnost

Vědma - moudrost, intuice, duchovní část uvnitř nás

 

Během života se plně rozvinou většinou dva až tři z archetypů a další zůstávají v latentní formě. 

Vnitřní žena je součástí psýché ženského i mužského pohlaví.

 

Animus - Vnitřní Muž

 

Otec . ochrana a zajištění rodiny

Rytíř - čest, vnitřní síla 

Milenec - sexualita, erotika

Puer - nezávislost, nezodpovědnost

Mág - moudrost, magie, duchovní aspekt

Podobně jako u Animy je Vnitřní Muž součástí obou pohlaví. Často jsou partneři a partnerky voleny aby doplnili neprojevenou část Animy nebo Anima. Doplňujeme svůj vlastní obraz.

 

Vstupem do vnitřní říše symbolů a mýtů rozvíjíme nejen svou osobnost, ale stáváme se sami sobě láskou a zázemím. Začneme více chápat princip zákonu přitažlivosti, kdy svět je zrcadlem našeho nitra.  Zharmonizovaný a vyléčený vnitřní svět archetypů vnese do naší každodennosti svobodu a lásku. Zcela přestaneme být závislí na světě vnějším neboť to, co je vskutku důležité je právě svět uvnitř nás samých, ten který nikdy neošálíme a který nás přinutí abychom se stali sami sebou.  A tak krása vychází zevnitř…