Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. 10. 2008

Co je Jóga

Co je Jóga

Jóga je Cesta. Filozofický směr. Systém. Jóga nás vede k Jednotě (nikoliv pouze ke sjednocení se světem vnějším, ale nejdříve a zprvu se světem vnitřním, tedy s námi samými).

Ve zjednodušené formě můžeme Cestu Jógy rozdělit na tři roviny, které se vzájemně prolínají a doplňují.

1)      jóga těla (např.Hatha Jóga ,Power Jóga)

2)      jóga duše (charakterová očista v Rádža józe, Karma jóga, Bhakti jóga, Shakti jóga)

3)      jóga Ducha (meditace)

 

To znamená, že nejprve je nutno zharmonizovat naše tělo, poté pročistit duši (psyche) a státi se člověkem duchovním. K cíli vede dlouhá cesta a proto přijmeme, že Cesta je cíl.

Nejprve se tedy budeme věnovat tělu. Je třeba připomenout hned zpočátku, že zanedbávání tělesné roviny pro jogína/ jógínku je stejně neuvědomělé jako zanedbávat meditaci. Pokud je zharmonizováno tělo mnohem méně nás při meditaci obtěžuje. Jóga má vypracovaný velmi komplexní systém poloh - asán, které mají blahodárné účinky na různé časti těla. Asány jsou sestavovány do různých sestav. Sestava se provádí většinou po dobu jedné hodiny. Součástí sestavy by měla být dechová cvičení – Pránajámy. Správné a vědomé dýchání je základem správného a vědomého života. Výsledkem je nejen zharmonizované tělo, ale ztišená mysl prostá všech myšlenek.

 

To je základem k práci s naší duší, tedy s naším stavem duševním, což je vždy práce s emocemi, s postoji k životu, návyky a zlozvyky. Charakterová očista, které bude věnován článek v dalším čísle je nezbytným a nepostradatelným celoživotním cvičením. V józe jsou popsány pravidla a postupy jak zbavovat sami sebe negativního přístupu životu a k sobě samému. Učí nás rozlišovat - vivéka a činit tak správná rozhodnutí, která nás vedou k vnitřnímu souladu.  Základním kamenem je: hledej sám v sobě a měj na  paměti, že svět je odrazem tvého vlastního nitra.

 

Pokud je nalezen vnitřní klid  Cesta jogína/ jogínky pokračuje. Na základě vlastních vnitřních prožitků zjišťujeme, že existuje něco co nás převyšuje, přesahuje. Uvědomujeme si pomíjivost tohoto světa a hledáme stavy trvalé a věčné. To co jsme až dosud poznali a pochopili musíme celé odložit a naučit se skrze meditaci přijímat. Dochází k duchovním prožitkům Světla, všeobjímající Lásky, Jednoty. To je Samádhi, Osvícení, Probuzení,Vědomí.

 

Roviny se ovšem prolínají, prosakují a občas způsobují zmatek, ale jógový systém nám pomáhá udržet se v uvědomování a uchopování. ……….