Jdi na obsah Jdi na menu
 


INDIGOVÉ DĚTI

Indigové Děti – Nová Společnost

Většina z nás si říká, že každá nová generace přináší nové věci. Každá generace má svá specifika, rebelie a posuny vědomí vpřed. Děti narozené po roce 1978, jsou však v mnohém zcela výjimečné.  Celé této generaci se říká indigoví proto, že jejich aura je temně modrá a tím i jejich energie více souzní s potenciálem člověka duchovního. Tato generace masově otevřela nové vnímání světa a společnosti. V kolektivním vědomí této planety vznikly nové vzorce, které změnily a stále mění pohled na to, kdo jsme jako jedinci a jak každý z nás formuje a tvoří společenství lidstva a této planety. Tyto změny se staly součástí každého z nás bez ohledu na to, zda si je uvědomujeme či nikoliv. Další generace dětí rozvíjejí a zdokonalují to, co bylo indigovými otevřeno. 

Specifika 

-velmi silná vůle, tvoří nové hranice

 –multi-talentovaní, malují, sportují, vynikají v matematice a píší neuvěřitelné příběhy a povídky.

-sklony k závislostem

-oscilují mezi introverzí a agresivním chováním

-sklony k izolaci pokud se cítí nepochopeni

-nepřizpůsobiví

-chtějí pomoci světu, ekologie, láska ke zvířatům, etičtí vegani, pěstitelé, 

-bipolární tendence

-snadno se unaví

-sklony k nespavosti, noční můry

-autisté, ADD, ADHD (reakce na toxicitu očkování)

-vyhledávají pevné loajální vztahy.

Z toho co je psáno je zřejmé jak obtížné je pro tyto děti se přizpůsobit běžnému školství nebo zastaralým rodinným vzorcům. Zákonitě musejí vznikat nové systémy výuky: Waldorfská, Montessori, DaVinci, SCIO školy, Škola Můj Projekt a mnoho dalších.

Dokonce i rodiče se často pod nátlakem svých dětí mění. Přehodnocují své postoje a napojují se na nové kolektivní myšlení. Staré rodinné vzorce se transformují. Nastal velký rozkvět duchovního hledání, jógy, alternativních terapií jako jsou rodinné konstelace a regresní techniky. Společnost  se stává více vědomá,stavíme ekologické domy a pěstujeme si vlastní bio zeleninu. Přemýšlíme o planetě jako o živém organizmu a chceme dělat věci, které nás baví a těší místo těch, které musíme.

Co chtějí:

-nežít v chemickém světě (kramářství a organické svědomí, čisté vodní zdroje a jejich udržení atp.)

- politický systém, který pracuje pro blaho společnosti

-nové formy vzdělávání

-rovnost ras a komunit

- odstranění toxicity z těla a světa.

-a mnohé další…

Dle mého názoru jsme nyní už všichni indigoví, jen někteří jsou si toho vědomi jiní ne. Pokud žijeme v nevědomosti, žijeme ve stínu a smutku. Naše ego, tedy nevědomost nás ovládá. Nové kolektivní vzorce jsou nám uzavřeny. Pokud jsme však prozřeli a následujeme naši duchovní podstatu, stáváme se součástí indigového vědomí nejen lidstva, ale i indigových vibrací vesmíru. Sociálně technologické prostředí této planety umožňuje změny kolektivního Vědomí právě v této fázi vývoje lidstva. Komunikace hmotná se rozvinula do kvality komunikace telepatické a letadla jsou fyzické stroje, které kopírují astrální cestování naší duše.

Toužíme dýchat čistý vzduch, jíst zdravé nechemizované potraviny, ale to po čem toužíme nejvíce je žít v lásce a harmonii, navazovat pozitivní a tvůrčí mezilidské vztahy, potkávat lidi s kterými souzníme a tvoříme. Nacházíme sami sebe, naše vnitřní hodnoty a současně rozvíjíme náš potenciál duchovní. Uvědomujeme si, že jsme bytostí, která se narodila do fyzického těla, aby tvořila. Lásku prožíváme jako vnitřní zkušenost, která je nepřenosná a nekonečná.  Duchovní potenciál člověka se s indigovou generací definitivně otevřel. Lidstvo vstoupilo do období budování Zlatého Věku.