Jdi na obsah Jdi na menu
 


29. 10. 2008

O mysli a emocích

O Mysli a Emocích

 

 

Jedním z nástrojů jógy je ovládnutí mysli. Řečeno zjednodušeně, náš mozek neustále zaznamenává vjemy kolem nás, které dále vytváří myšlenky. Naše duše (psýché) vytváří jakési vnitřní jemnohmotné tělo jehož jednou rukou je mysl se svými myšlenkami, druhou rukou jsou emoce s projevy nálad. Myšlenky a emoce jsou vzájemně propojeny a často pravá ruka neví co dělá levá. Práce s myslí má jiná pravidla než práce s emocemi. Na chvíli je tedy oddělíme.

 

 

Jak pracovat se svými emocemi.

 

Naše emoce jsou spojeny s příběhy. Tyto příběhy jsou kolektivní nebo osobní. Trpím-li strachem z uzavřených prostor je to můj osobní příběh. Mám-li strach z války je to strach kolektivní i když často obsahuje i příběh osobní. Emoce jsou na naší cestě k vnitřní harmonii berličkou, která nás stále strká dopředu a nutí nás dívat se „dovnitř“. Upozorňují nás kde a jaké jsou naše nezpracované vzorce.

 

Emoce můžeme rozdělit na čtyři základní:

 

STRACH - učí nás ROZLIŠOVAT (vivéka) kdy utéct a kdy bojovat.

HNĚV - (vnitřní oheň) učí nás říci NE, vytvářet si hranice vůči vnějšímu světu a dělat změny

SMUTEK - je spojen téměř vždy s beznadějí a bezmocností, jež nás vede k pokoře a víře, že existuje Vyšší moc než je ta naše (našeho ega).

RADOST - nás učí prožitku blaženosti, která je ovšem jako emoce pomíjivá a proto se vydáme do našeho nitra hledat to, co je věčné.

 

Nejprve je třeba si emoci přiznat uvědomit si například, ano já se bojím. Pak nalézt zdroj tohoto strachu (příběh minulosti) identifikovat ho a nechat ho tam kde se aktivoval. Není možné zahnat emoce tím, že na ně nebudeme myslet. Není možné emoci vytěsnit neboť ona se vrátí znovu a znovu. V dnešní době existuje mnoho alternativních terapií, které nám mohou pomoci. Regresní terapie, rodinné konstalace, gestalt terapie, práce s podosobnostmi atd.

 

Dalším krokem je naučit se s emocí neztotožňovat. Vím, že emoce existuje, ale já nejsem touto emocí, nejsem strachem ani radostí. Kdo tedy jsem??? Tím naše hledání postoupí o spirálu výše. Kdo jsem JÁ??? (átmavičára). Učíme se býti pozorovatelem toho co naše duše cítí. Zde se střetává práce s emocemi a práce s myslí.

 

Jak pracovat se svoji myslí.

 

Je třeba míti stále na paměti : kdo rozhodne o tom na co budu myslet?

Buddhisté říkají, že v okamžiku než vyvstane myšlenka je osvícení. To je ovšem pokročilá jógová technika. Nám bude stačit se naučit myšlenky pozorovat. Zpočátku se to jeví beznadějně, ale vydržte. Praxe dělá mistra. Pomáhejte si představou. Skládejte například myšlenky do vět, které si představíte jak běží ve vaší hlavě jako na displeji. Představte si, že sedíte nad svou hlavou a díváte se na své myšlenky. Je třeba je zprvu usměrnit.

Je třeba se naučit uvědomování. Uvědomuji si, že má mysl vytváří myšlenky. Uvědomuji si, že nejsem svými myšlenkami.Uvědomuji si, že mohu své myšlenky pozorovat. Pokud pozorujeme své myšlenky oni se zastaví. Energie, která je vynaložena na myšlení je nyní v aktu pozorování. Mysl můžeme zklidnit tedy jakýmkoliv pozorováním: západu slunce, stromu, kamene, moře atd. Jen je třeba si to uvědomit.

Další technikou jak zklidnit mysl je zpívání manter. Pozornost je opět přenesena na opakování stále stejného textu.

Postupem praxe se vaše mysl zklidní natolik, že jí budete používat pouze k činnosti potřebné. Osvícená mysl je dokonce nutným pomocníkem na naší cestě k Jednotě. Další důležitou technikou jógy je naučit se žít v Přítomném okamžiku. Pokud umíme pracovat se svými emocemi a myšlenkami, což znamená žít v pozorovateli, žijeme tím i v Přítomném okamžiku. O tom někdy příště ..... .

 

Doporučená literatura:

Pema Čhödrön : Když ztrácíme půdu pod nohama

Ing. Jiří Vacek : Základy Jógy a Mystiky

J.Donald Walters : Rádža Jóga

 

Eckhart Tolle : Moc Přítomného Okamžiku

 

CD: ing. Jiří Vacek : Vysvobození Mysli