Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. 3. 2009

Pránájáma

PRÁNÁJÁMA

Čtvrtým stupněm Pataňdžaliho jógy je Pránájáma. Je třeba mít stále na paměti, že každý stupeň se prolíná se stupněm dalším a že tedy Pataňdžaliho osmistupňová cesta jógy je praktickým návodem k harmonickému životu  nejen pro jógina.

Slovo prána znamená energie. Pránájáma je tedy ovládání této energie a to většinou, ne však pouze, ve formě dechových cvičení. Dech v józe je základním kamenem neboť právě skrze něj se učíme nejen pránu vnímat, ovládat, ale současně se pomocí dechového rytmu učíme meditaci a koncentraci což jsou další stupně Pataňdžaliho jógy. Pro každého z nás je velmi důležité správné pochopení co to vlastně prána je neboť prána je branou k vyšším stavům Vědomí.

Prána jako prapůvodní energie je obsažena v každé části existence. Naše tělo je prána, dech je prána, celá tato planeta je energií. Vše kolem nás je energie a celý Vesmír je touto energií tvořen. Je to stavební jednotka Stvoření.To znamená, že všichni jsme stvořeni ze stejného materiálu a tím Jsme, v té původní podobě, Jednotou. Čtvrtý stupeň je tedy základem k pochopení stupně osmého- Samádhi neboli Jednota.

Pránájámu rozdělujeme na dvě části: vnější a vnitřní

VNĚJŠÍ PRÁNÁJÁMA – jsou dechová cvičení, ovládání dechu a umění dech pozorovat.

Úplné jogóvé dýchání - je spojení břišního, hrudního a podklíčkového dechu. Důležité je dýchat vždy přes bránici.

Bhastrika - kovářské měchy, je velmi rychlé a velmi hluboké dýchání nosem. Existuje více variant tohoto dechového cvičení.

Střídavá pránájáma - Je kombinací dechového cvičení a práce s energií. Dýcháme střídavě jednou a druhou nosní dírkou a přitom vnímáme energetický tok v nádích ida a pingala.

VNITŘNÍ PRÁNÁJÁMA -  je práce s energií, kde se hluboké, plynulé dýchání používá jen jako vedlejší prvek.

Taoistický dechový okruh - vnímání prány jako energie. Proudění této energie v nádích-energetických kanálech, nácvik pro práci s Kundaliní.

Prodýchávání čaker –  prodýchávání jednotlivých energetických center a současně vnímání a uvědomování si kvality energie v těchto čakrách. Skvělé čistící a koncentrační cvičení.

Sluneční dech -  vytváření energetické ochrany okolo našeho fyzického těla.

Kundalini - zde je třeba zmínit jednu z nejmocnějších energií v těle, která proudí energetickým páteřním kanálem. Celá jedna sekce jógy se prací s touto energií zabývá. Pokud se naučíme si uvědomovat pránu pomocí pránájámy je pro nás snadné vnímat i tuto duchovní energii v našem těle.

Po ásanách, které nás naučily vnímat správně naše tělo, postoupíme k uvědomování si sebe sama jako jemnohmotné bytosti pomocí Pránájámy. Toto uvědomění je dalším krokem k plnému pochopení, že jsme součástí něčeho mnohem většího a komplexnějšího, že jsme plni Lásky a Vesmírné Harmonie.