Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. 2. 2018

Rok 2017


ROK 2017

 

Sdílíme co jsme pochopili. Slovem materializujeme naše duchovní poznání ..

 

Energie roku 2017 nás má naučit Sdílet poznání jimiž jsme od roku 2012 prošli.

 

Brány našich srdcí se otevřely a mnozí prozřeli. Víme pevně, že život, který jsme si v tomto těle zvolily, chceme prožít v pravdě a laskavosti. Víme, že to, co vnitřně cítíme, zcela přesahuje naše fyzické tělo a touha našeho srdce nás stále více přibližuje k harmonii, toleranci, radosti a velikosti člověka jako bytosti duchovní. 

Nyní, skrze Slovo Sdílení vstoupí pravdy našeho poznání do hmoty, kde se materializují. Spojíme tak tělesné s duchovním a zjevíme náš smysl zrodit se na tuto planetu, v tomto fyzickém těle. 

 

Když jsme v roce 2012 uchopili naši vnitřní duchovní realitu, ukázali se možnosti naší cesty a my si zvolili. Destruktivní vzorce byly stejně silné jako ty konstruktivní a my měli možnost vybrat si směr. 

O rok později (2013) přišla období odevzdání a pokory a mohli jsme se zbavit nepotřebného ať už ve svém domově, mysli nebo emočního nastavení. Přestali jsme bojovat s věcmi, které nemůžeme změnit.

V roce 2014 jsme plně pochopili jak důležitá je upřímnost k sobě samému. Přiznali si své stíny a přestali obviňovat svět venku. Podvědomé se stalo vědomým a to, co spoutávalo se vyčistilo.

2015 byl rokem Mysli. Co je mysl? A kdo rozhodne o tom, na co budu myslet? Kdo je to Já a jak mohu použít mysl jako nástroj. Bez prozkoumání co je mysl a a kdo vlastně myslí, nemohu zcela prožít sebe jako nefyzickou existenci.

A pak se otevřel pramen poznání jež vytvořil řeku Svobody. Tato řeka v nás již nikdy nepřestane proudit neboť Empatie a Láska jsou její esencí.

 

Nyní je třeba Sdílet to, kdo jsme, jakým poznáním jsme prošli. Otevřít se a ukázat světu sami sebe, abychom nakonec došli k porozumění, že všichni jsme jedinou energií, obyvatelem vesmírným. Pokud jsou naše činy vědomé, všichni jsme spojeni jediným Zdrojem a tím je Láska.

 

Výňatky článků:

 

2012 - …pokud myslíme katastroficky, vytváříme tak v sobě katastrofický vesmír, do kterého přitahujeme katastrofické situace. Pokud myslíme a cítíme v Lásce a harmonii, žijeme ve vesmíru Lásky a také přitahujeme situace a lidi, kteří žijí vibračně stejně. Každým jednotlivcem se pole energie Světla a Lásky posiluje. Je zřejmé, že i rok 2012 bude tím, co si budeme myslet, že je. I kvantová fyzika říká, že není jen jeden vesmír, jedna realita. Máme svobodnou vůli si vybrat, jakou realitu a jaký vesmír si vytvoříme. Já za sebe volím Světlo a Lásku …

 

2013 - …hluboko v nás cítíme rozpínající pocit Vděčnosti. Vděčnosti, že JSME a že Jsme TVOŘIVÝM VĚDOMÍM JÁ. Umíme přijímat a oddat se, měnit i vytvářet. Jsme spojeni v Jednotě veškeré existence. Země dýchá stejným dechem jako Já a vše ve vesmíru. Každá planeta je tlukotem mého srdce. JSEM.

V tomto roce se odevzdáváme tvořivým silám vesmíru, které přinášejí vše, co rezonuje s energiemi v našich srdcích…

 

2014 - …v tomto roce bude každý jedinec konfrontován, se svými charakterovými stíny. Tlak vnějších synchronicit nás bude motivovat k naprosté upřímnosti k sobě samému a dále k aktivní snaze charakterové očisty například:

Pěstování tolerance (známé úsloví, že vidím třísku v oku druhého a nevidím trám v oku svém).

Pozitivní postoje - stále více si všímat toho dobrého (princip poloprázdné a poloplné sklenice).

Čištění polopravd, ve kterých žijeme většinou nevědomě.

Neubližování činem, slovem, myšlenkou.

A mnoho dalších.

To znamená, že o duchovních pravdách nejen čteme a mluvíme. Tyto pravdy aplikujeme do každodenního života tak, že se jimi sami stáváme.Jde tedy spíše o naše niterné postoje než o velké skutky. Je třeba si uvědomovat, že mnoho jedinců rozvinulo schopnost jasnovidectví do té míry, že doslova vidí do mysli druhého a to na jakoukoliv vzdálenost. Proto již své myšlenkové pohnutky neutajíme a verbální projev se stává pouhým doplňkem naší mysli…

 

2015 - …pokud chceme žít v lásce a milovat sebe, tento svět, tento vesmír a všechno v něm, je třeba pečlivě prozkoumat naše myšlenky, vědět stále co naše mysl vytváří a kam směřuje svůj tok. Naše mysl jako mocný energetický nástroj vysílá neustále informace do vnějšího světa, které ovlivňují naše okolí, naše přátele, kolegy, prodavačku v tabáku, řidiče tramvaje…. Stejně tak jsme my ovlivňováni informacemi a energiemi myslí lidí a situací, v kterých se nacházíme.

To znamená, že nejen naše činy, ale hlavně a převážně naše MYSL JE HYBATELEM, PŘÍČINOU I NÁSLEDKEM!!! Proto i karma je stavem naší mysli. Svůj duchovní i hmotný život, svět kolem nás i v nás tvoříme my sami, stavem naší mysli. Ne svět a lidé tam venku jsou strůjci a viníci, ale naše vlastní mysl a nevědomost vytváří naše stavy, životní situace naše vibrační naladění…

 

2016 - …svoboda není stav vnější, ale vnitřní. Uvnitř nás je nezměrné a nekonečné Vědomí Já Jsem, uvnitř nás je Láska a my jsme touto Jednotou všeho. Tento stav je přirozeností každého člověka, který sebe vnímá jako multidimenzionální duchovní bytost bez omezení…