Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. 6. 2011

Čakra 10 – Srdce Vesmírné Lásky

Na cestě k Absolutní Pravdě Stvoření je třeba prožít podstatu existence, jíž je Všeobjímající Láska. Otevření desáté čakry vnáší do naší každodennosti Zázraky konané z Lásky a radost z toho co Jest.

Pokud jsou vibrace desáté čakry zcela otevřeny, uvědomujeme si splývání polarit hmotného tvoření. Naše vnitřní podstata ztrácí vyhraněnosti maskulinity nebo feminity. Prožíváme sebe i svět jako existenci, která byla, je a bude tvořena Láskou. Všechny prožitky minulých životů, které jsme v obou pohlavích prožili, se pojí k pochopení těla a tedy i gendru jako důležité, nicméně přechodné zkušenosti. Právě v desáté čakře nastává první hluboký prožitek Jednoty všeho, který se pak zcela otevře v čakře třinácté.
 
Čakra desátá navazuje na prožitky čakry čtvrté. Čtvrtá čakra je symbolem a vibrací lásky člověka v těle. Desátá čakra je vibrací Lásky člověka božského, vesmírného nekonečného. Ve schématu trojjedinosti (tělo, duše, duch) je to vlastně čtvrtá čakra duše.
 
Otevření desáté čakry přináší do života jedince schopnost tvořit si vlastní realitu pomocí synchronicit. Nejsme již zmítáni naší karmou (očištěna otevřením 8čakry) a akt tvoření a života v těla se spojí. Pomocí mysli a záměru máme možnost přetvářet naše zážitky, neboť vše je prostoupeno energií desáté čakry, tedy Láskou. Dokud se desátá čakra neotevře a naše karma není zcela vyčištěna, je nemožné dělat v našich životech zázraky.
 
Duchovní schopnosti člověka jsou v desáté čakře prozářeny Láskou Vesmíru. Víme, že neexistuje omezení hmotou jinde než v naší mysli. Čas a prostor jsou pouhými silnicemi pro člověka na cestě k neomezenému tvůrčímu aktu. Uzdravujeme sebe i planetu jedinou myšlenkou. Nekonečné možnosti tvoření, ve kterých se projevuje naše linie otevřená v deváté čakře.
 
Desátá čakra je vibračně spojena s dimenzemi všech bytostí Lásky a Světla. Často se zde setkáváme s naší duchovní rodinou ve smyslu nejen našeho úkolu, ale hlavně našeho Souznění. Zkušenosti s mimozemskými civilizacemi, archandělé, duchovní rádci, vyšší Já to vše jsou možnosti prožitků energetických spojení.
 
Desátá čakra zcela otevře naše duchovní srdce a vede nás dále k možnosti zduchovnění hmoty ve světelném aktu nanebevzetí, jež je vibrací čakry jedenácté.