Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. 6. 2011

Čakra 8 – Karmické vzorce

Podobně, jako se odehrávají identické vzorce v našem životě, se odehrávají vzorce karmické. Karma je vlastně náš vesmírný život – rozšířen časově, prostorově a zkušeností. Duchovním úsilím po více životů se karmické vzorce nakonec spojí v jednu - někdy dvě linie, které charakterizují cestu naší duše. Téma této hlavní karmické linie se objevuje v obsahu osmé čakry.

Tím, že naše duše vstoupila do karmického, tedy reinkarnačního cyklu, rozhodla sse v nekonečném tvůrčím procesu zániku a stvoření transformovat vzorce vznikající z existence hmoty. Jako přirovnání můžeme použít systém školství. Někdo se rozhodne studovat matematiku, jiný filosofii. Někdo se učí řemeslu a někdo tvoří krásné sochy. Energeticky tedy karma symbolizuje vibraci úkolu nebo zaměření. Tento vzorec se pak prolíná všemi životy. Meditační praxí nebo terapiemi do minulých životů tyto linie rozpoznáváme, dochází k uvědomění a tvořivé transformaci. Přesáhneme omezení existence na této planetě a začneme plně rozvíjet schopnosti duchovní. Jako se v každém zrození musíme naučit znovu chodit, mluvit, psát stejně se v pravidelných kosmických cyklech znovu učíme používat telepatii, teleportaci, astrální cestování a jiné. Duchovně zrajeme a naše moudrost se uplatňuje ve hmotné existenci ve smyslu nesobeckosti a úcty  ke všemu živému a tím uvědomění si propojenosti všeho co jest.   
Otevření osmé čakry lidstva spadá do cyklu kosmického (nikoliv karmického), což znamená, že musí dojít k načasování zralosti duší a současně i vesmírného času. Z esoterického pohledu se právě nyní uzavírá tvz. Kosmický Rok (cca.26 tisíc let) a lidstvo vstupuje do pátého věku své evoluce. Což se projevuje právě otevřením a čištěním trans-čaker a lidstvo se opět „učí“ zapomenuté duchovnosti a s tím spojenými schopnostmi.
Jedna fáze reinkarnačního cyklu se uzavírá. Osmou čakru vstoupíme vědomě do fáze další.   
Co přináší otevření a čištění osmé čakry v každodenním životě? Vnímání energetické a duchovní reality je stejně zřetelné jako vnímání hmoty. Umíme komunikovat s anděly a jinými světelnými bytostmi a začíná proces přibližování duální existence (světlo-tma, dobro-zlo, muž-žena), s existencí Jednoty (završuje se v desáté čakře). Lucidní snění se samovolně překlene v astrální cestování. Prostupujeme dimenzemi. Rozvíjí se telepatie, telekineze, léčení. Protože je 8 čakra stále spojena s touto planetou, její čištění může provázet strach. Strach z neznámého, z nepříčetnosti nebo ztráty kontroly aj. To je ovšem největší brzdou v jinak hladkém očistném procesu, který je řízen z naší duchovní podstaty spíše než z touhy našeho ega. Proces se nedá uspíšit a příliš ovlivňovat. Na fyzické rovině se neprojevuje vůbec. Odehrává se kdesi nad hlavou a ve chvíli kdy je čistící proces ukončen vnímáme vibrace osmé čakry zcela reálně nově otevřenými smysly vnímání.

Praktikování jógy, zhineng qigongu, tai chi, či jiných duchovních praktik a pravidelnou meditací usnadní průchodnost energetického kanálu šušumny, který spojuje horní trans-čakrový systém se spodním. Hlavním úkolem tohoto procesu je tedy vnést duchovní energie do hmoty.