Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vhledy

img_6220.jpg

Duchovní vývoj lidstva bude jednou pokračovat i za hranicemi bolesti dané časem a prostorem. Nové hmotě nebudou vládnout dočasné fyzikální zákony.  Pramen života

 

VHLED první
 
úvod
Nová éra
 
Nacházíme se kosmologicky, energeticky a vibračně v přelomové době. Mnozí z nás to cítí a intuitivně přijímají. Prostě víme, že právě teď a tady se něco děje.
A co dál? Co můžeme udělat, abychom se stali součástí této velké transformace? Jak nastavit své vnitřní prostředí abychom se stále uvědomovali v napojení? Nebudeme mluvit o změnách vnějších, ale vnitřních. O vnitřní změně každého jedince, jež je důležitou součástí Jednoty vesmíru. Teď už nejde o to změny hlásat, ale změnu nastavit a žít ji! 
 
Je zřejmé, že kosmologická moudrost byla uchovávána v tradicích starých civilizací a duchovní elity této planety. Mayové, Hopiové, Tibet, Indie, Egypt a další uchovali informaci o době transformace, o čase změn. Dnes jsou tyto informace otevřeně dostupné. Časová kvalita se zrychlila a nikdo už nestíhá informace tajit ani překrucovat. Kolektivní Vědomí je těhotné změnou. Víme, že je to teď! A co dál? Co je mým úkolem? Jak se já mohu konstruktivně podílet na této změně?
 
Krok 1 - Jsem Vědomí (Zdroj, Bůh, Kristus, Buddha) 7čakra
Duchovní praktiky, které se otevřely západu v posledních 70 letech, nás vedli k uvědomění si sebe jako Vědomí, které si vše uvědomuje a v tuto chvíli se uvědomuje v hmotném těle, na této planetě. Nicméně my jako Vědomí nejsme hmotným tělem vázáni, neboť jsme Vědomí, které je vším, ve všem a v nás se vše nachází. Takže lépe, tělo se nachází v nás, ve Vědomí, kterým jsme a my ho ovládáme a s láskou přijímáme jako prostředek k hmotnému projevu, který je poměrně vzácnou zkušeností. Pokud se uvědomujeme jako Vědomí Já neboli Vědomí Všeho co Jest, chápeme, že jsme Zdrojem samým, že Bůh je v nás a co mínil Ježíš svým "Otec a Já jedno jsme".
 
Avataři západu i východu ukázali každému z nás, kdo jsme.
POCHOPENÍ A PROŽITÍ SEBE JAKO UVĚDOMIJÍCÍHO SI VĚDOMÍ JE ZÁKLADEM KE ZMĚNĚ, K TRANSFORMACI SEBE A TÉTO PLANETY.  Zdroj není někde tam, ale každý z nás je Zdrojem, Vědomím Já…Všichni jsme jedním a tímtéž, všichni Jsme Jednotou Vědomí, Zdrojem (13čakra).
 
Býti ve Vědomí znamená býti Světlem a Láskou (čakra 10 a 11), jež jsou stupněmi uvědomění. Lásku a Světlo nehledáme vně, ale uvnitř sebe. Poté co je toto nalezeno si uvědomujeme, že je Světlo a Láska ve všem, neboť i Vědomí je ve všem a vším. Základem je pochopení, že vše je třeba nejprve nalézt v sobě, abychom vše viděli a vnímali vně, kolem nás v realitě, kterou žijeme v těle. Automaticky pak dochází k prožitku, že stavebním kamenem Vesmíru je dobro a Láska. A co dál?
 

 

VHLED druhý
 

Nastavení mysli – nástroj a pomocník vědomého tvoření. Kvantový svět 

MYSL, EMOCE, PODVĚDOMÍ
 
Tím, že sebe prožívám a uvědomuji se, jako Vědomí Já, je snadné přenášet a směrovat svoji pozornost do jakékoliv myšlenky či aktivity. Klíčem k práci s myslí a vytváření si svého vědomého života je schopnost nasměrování pozornosti, setrvání a splynutí s tím co tvoříme.
JSEM TEDY POZORUJÍCÍM VĚDOMÍM JÁ NEBOLI ZDROJEM VŠEHO CO JEST. Každý z nás je součástí STEJNÉHO ZDROJE - PRINCIP JEDNOTY
Mohu pozorovat své myšlenky, své emoce, svět, své tělo. Vše, co mohu pozorovat, nejsem Já.
Kam nasměruji svou pozornost, tam nasměruji i energii. Energie jde tam, kam jde pozornost. Pokud tuto energii umocním emocí, prožitkem, má velkou sílu tvořit!
EMOCE JE ENERGIE, KTERÁ POSILUJE AKT TVOŘENÍ.
 img_5453.jpg
Mysl je nástroj, který nám pomáhá:
1)vytvářet obrazy a představy
2) soustředit energii do této akce, obrazu, představy (jednobodová mysl).
3) směřovat do této aktivity energii, kterou akumulujeme emocí. 
My sami se stáváme tím, kdo tvoří, neboť my sami si rozhodneme, na co budeme myslet a jakou představu o svém životě máme.
 
 
NEJSILNĚJŠÍ EMOCÍ JE LÁSKA - tvoření v radosti a nadšení.
To, co je klíčové, je uvědomění!
Znamená to, že my a svět je to, co si myslíme, že je. Pokud si myslíme, že náš život je osud, který tvoří někdo jiný, tak to tak bude. Pokud si myslíme, že je třeba trpět, abychom čistili svou karmu, tak budeme trpět a čistit. Pokud věříme, že je třeba bojovat proti zlu, bude zlo stále přítomno. Navíc každý boj proti čemukoliv bude podporovat energii boje. Neboť kam jde pozornost, tam jde energie a síla. Dokud se budou točit filmy o válce, bude válka existovat. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI nám přinese, co sami vyšleme. To je příslovečné, SVĚT JE ZRCADLEM NAŠEHO NITRA.
Důležité je si sám zvolit jaký vesmír chci pro sebe tvořit, v jakém světě chci žít. Otevřelo se mnoho duchovních a kosmologických směrů. Vznikají různé skupiny a skupinky lidí a komunit. A opět jsou slepé a věřící ovce…
 
Proč se nám nedaří tvořit svou realitu??
NESCHOPNOST ODEVZDAT …. Je velmi obtížné tvořit svůj svět z pozice ega, neboť nejsme spojeni s všeobjímající láskou v nás. Součástí duchovní transformace jsou stupně uvědomění, pokory a soucitu, praxe jamy a nijamy, vivéka, meditace a schopnost odevzdání. V konečné fázi Tvoření si své reality je právě akt Odevzdání a tím vytvoření volného proudění energie mezi námi a univerzem. Vibrace Lásky nám přinesou zase jen Lásku. Strach nám přinese strach.
PODVĚDOMÉ VZORCE…jsou vzorce chování a reakcí, které vznikly v dětství, prenatálním období a někdy i minulém životě. Nad těmito vzorci nemáme žádnou kontrolu. Reagujeme určitým způsobem, aniž bychom si to uvědomovali. Proto se stává, že si vybíráme stále stejné typy partnerů, šéfů, přátel…Jungiánská psychologie nazývá tyto vzorce podosobnostmi a právě terapií s podosobnostmi, gestalt terapií, regresní terapií a jim podobné je možné tyto vzorce vynést na světlo uvědomění a změnit jejích dynamiku.
 
Jak poznám co je moje cesta?  
Ukazatelem jsou naše pocity. Prožitek radosti a nadšení nás bezpečně vede. Vše co vyvolá prožitek radosti a lásky je mou cestou. Vše, z čeho mám strach, mi strach přinese. Naše duše zná svou cestu a jedinou řečí, kterou promlouvá, jsou emoce. Stejně tak se projevují i podvědomé vzorce, které je třeba transformovat. Vivéka - schopnost rozlišení nám ukazuje co je co a jak s kterou emocí naložit.
EMOCE JSOU ŘEČÍ DUŠE.
Kvantový svět. 
Stejné pravdy přinášejí v posledních třiceti letech i objevy kvantové fyziky. Vědecké závěry jsou zcela převratné a je jasné, že je třeba změnit celý koncept myšlení, odbourat paradigma a vnést nové poznatky do každodenního života.
 
Cituji z knihy: KÓDY VĚDOMÍ Gregg Braden
 …ačkoliv převrat ve způsobu myšlení začal už téměř před sto lety, běžní lidé si toho v záplavě každodenních starostí nemuseli všimnout….O změně se patrně nedočtete v ranních novinách a je také velmi nepravděpodobné, že jste si o otázkách spojených s „realitou“ povídali na pracovních poradách nebo v kancelářské kuchyňce…tedy pokud nejste vědec, který se snaží porozumět podstatě reality. Pro odborníky se jedná o obrovské zemětřesení, jež přesahuje dostupnou měřitelnou stupnici a ničí některé z nejdotknutelnějších názorů vědy. Následky této změny se řítí laboratořemi, školními lavicemi a učebnicemi jako nekonečný aerodynamický třesk, který za sebou nechává spoušť zastaralého učení a bolestného přehodnocování zkostnatělých názorů, a dokonce i celých životních drah…    
 
Další doporučená literatura: MATRIX BOŽSKÝ ZDROJ Gregg Braden
                                              BIOLOGIE VÍRY Bruce Lipton
                     DVD                  Co my jen víme

  


 
Témata dalších vhledů, která budou publikována:
Vhled3 – Energie, chi, shakti, prána
Vhled4 – Tvoření v radosti, pozitivní vesmíry, polarity (10čakra)
Vhled5 – Dimenze, jsem multidimenzionální bytostí, Plejáďané, Siriané, Andělé a Archandělé
Vhled6 – Nanebevzetí (čakra11)
Vhled7 – Co dál? K čemu je to vše dobré? Smysl existence.  
                                             ma (www.sulanska.cz)